Ventspilī top jauna, vecāku veidota skola

Ventspils Veseluma skola ir Projekts, ko uzsākušas 3 mammas. Mēs vēlamies dibināt skolu, kur valsts pamatizglītības standarts varētu tikt apgūts ar alternatīvām metodēm un individualizēto pieeju. Skolā būs pirmsskolas sagatavošanas grupa un pirmo klašu grupiņa. Skola būs Drustu Tautskolas „99 Baltie zirgi” filiāle un darbosies pēc līdzīgiem holistiskās filozofijas un pedagoģijas principiem.

Ventspils Veseluma skola balstās uz ideju, ka mācību process un vide ir jāveido atbilstoši katra cilvēka dzīves jēgas atskārsmei. Mēs veidojam šo skolu ar pārliecību, ka vitāli svarīgi ir koncentrēt uzmanību uz katru bērnu, izpētīt viņa iedzimtās īpatnības, intereses un uz tā pamata attīstīt bērna pašapziņu, pašmotivētu mācīšanos. Mēs vēlamies palīdzēt katram mūsu audzēknim atrast viņa unikālo vietu zem saules, attīstot viņa individuālo veselumu.

Var šādu skolu saukt par alternatīvo, bet tikai jāpatur prātā, ka alternatīvās ir metodes un pieeja mācību procesam, nevis iegūto zināšanu saturs un kvalitāte.