pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

Vecāku līdzdalība

Biedrība „Latvijas Vecāku kustība” no 2012. gada 23. novembra līdz 2012. gada 17. decembrim veica pētījumu „Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ietikumi efektivitātes uzlabošanai”. Pētījuma ietvaros tika veikta LR normatīvo aktu un iepriekš Latvijā veiktu pētījumu apkopošana un analīze. Tika izpētīta septiņu ārvalstu prakses, tajā skaitā Lietuvas un Igaunijas. Papildus tika intervēti eksperti un vecāku, pedagogu, skolnieku un direktoru anketēšana. Anketēšanā piedalījās aptuveni 1100 respondenti. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi kādās jomās skolu un pirmsskolu pašpārvaldēm vajadzētu strādāt, kā arī kā skolas pašpārvaldes darbību padarīt efektīvāku, lai stiprinātu vecāku līdzdalību skolās. Šī gada 17. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā notiks pētījuma prezentācija un diskusija par pētījuma rezultātiem.

Projekta vadītājs- Evisa Stankus, Evisa.Stankus@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *