pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

SIF

Diemžēl projekts VECĀKU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA LĪDZDALĪBAI IZGLĪTĪBAS POLITIKAS PLĀNOŠANĀ UN IEVIEŠANĀ, kas bija iesniegts Sabiedrības integrācijas fonda finansējuma saņemšanai, tika noraidīts (tomēr mēs esam apņēmības pilni to iesniegt atkārtoti)!

Par projektu: projekta mērķis ir vecāku NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana, lai attīstītu līdzdalību izglītības politikas plānošanā un ieviešanā.
Projekta mērķa grupa ir projekta partnerībā iesaistīto vecāku NVO biedri un darbinieki-60 personas, un vēl vismaz 40 citu vecāku organizāciju pārstāvji.
Projekta īstenošanā iesaistītās puses- biedrība „Latvijas vecāku kustība”, biedrība „Vecāki par izglītību”, biedrība „Vecāki izglītības atbalstam”, biedrība “Latvijas Progresīvās izglītības biedrība”.
Projekta galvenās aktivitātes:
1.Projekta vadība;
2. Vecāku NVO izpēte labākai interešu pārstāvniecībai;
3. Informatīvo resursu izstrādāšana;
4. Reģionālie semināri un tikšanās interešu aizstāvībā;
5. Vecāku nevalstisko organizāciju interešu aizstāvības iniciatīvu atbalstīšana;
6. Noslēguma seminārs;
7. Projekta publicitāte un izvērtēšana.

Projekta aktualitāte. Šobrīd ir aktualizējies jautājums par vecāku NVO līdzdalības palielināšanu izglītības politikā, īpaši ņemot vērā izglītības reformas, kuru laikā tiek prasīts vecāku viedoklis. Pie galvenajām problēmām jāmin- sarežģītā izglītības politikas plānošanas un ieviešanas struktūra, nepietiekamā saziņa ar sabiedrību, vecāku pārstāvniecības sadrumstalotība, informācijas trūkums par vecāku līdzdalības iespējām un tiesībām.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Realizējot projektu, tiks paaugstināta projekta iesniedzēja un partneru kapacitāte, spēja kvalitatīvi sniegt saviem biedriem nepieciešamo informāciju un aizstāvēt to intereses, kā arī konstruktīvi tos iesaistīt valsts un pašvaldības izglītības politikas plānošanā un ieviešanā.

Informāciju sagatavoja:
Ivita Mauriņa
ivitam@inbox.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *