pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

Pozitīvs skolas sākums

Projekta aktualitāte:
Pārejas periods no pirmsskolas uz skolu gan bērnam, gan ģimenei kopumā ir krīzes posms, tāpēc, ņemot vērā gan pašu vecāku viedokli, gan labo praksi citās valstīs, ir nepieciešamība izstrādāt un pilotprojektā ieviest atbalsta programmu vecākiem par to, ko nozīmē šis pārejas periods un kā rīkoties dažādās krīzes situācijās, saņemt speciālistu atbalstu, īstenojot efektīvu izglītošanās formu- atbalsta grupu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un pilotprojektā īstenot speciālistu asistētu vecāku atbalsta grupu par aktuāliem kopīgiem problēmjautājumiem saistībā ar pārejas posmu bērnam no pirmsskolas uz skolu, tādējādi veicinot ģimeņu informētību, labklājību, stabilitāti un drošības sajūtu.

Projekta mērķa grupa ir vecāki, kuru bērni sasnieguši 5 gadu vecumu un kuri sāk gatavoties skolas gaitu uzsākšanai. Paši vecāki ir šī projekta iniciatori, projekta gatavošanas laikā tika ņemtas vērā vecāku vēlmes un vajadzības, tāpat vecāki cieši piedalīsies visa projekta laikā (gan nosakot aktuālās tēmas, gan arī organizējot diskusijas, gan sniedzot savstarpējo atbalstu), kā arī izvērtēšanas procesā.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Projekta uzsākšana, programmas izstrāde un ievadnodarbības vadīšana.
2. Izglītojošās atbalsta grupas programmas ieviešana.
3. Informatīvo un mācību materiālu izstrāde un izplatīšana.
4. Projekta izvērtēšana, rekomendācijas turpmākajām aktivitātēm.
5. Projekta publicitāte.

Projekta norises laiks:
2013. gada maijs – novembris, pilotprojekts Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādē.
2014. gada septembris – novembris, projekts tiek realizēts 8 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pilotprojekta rezultāti:
1. Izstrādāta un novadīta unikāla izglītojošās atbalsta grupas programma vecākiem „Pozitīvs skolas sākums” (5 tikšanās, atbalsta grupa 15 dalībniekiem). Papildus plānotajam, ievadnodarbība notika divas reizes – gan jūnijā, gan septembrī.
2. Izstrādāta izglītojošās atbalsta grupas vadītāja „Pozitīvs skolas sākums” rokasgrāmata.
3. Izstrādāts un izdots informatīvs buklets topošo pirmklasnieku vecākiem.
4. Apkopotas problēmas/ bažas, ar ko saskaras topošo pirmās klases skolnieku vecāki.
5. Izstrādātas rekomendācijas izglītojošās atbalsta grupas programma vecākiem „Pozitīvs skolas sākums” turpmākai ieviešanai citās izglītības iestādēs.
6. Publicitātes pasākumi – divas preses relīzes un viena publikācija – raksts žurnāla „Izglītība un Kultūra” pielikumā vecākiem (28.11.13, Nr. 17 (22)).

Nodarbību afiša  -> afisa
Preses relīze Nr.1 -> relize_1
Preses relize Nr.2 -> relize_2
Raksts par projektu žurnālā “Izglītība un Kultūra” -> raksts
Projekta prezentācija ievadnodarbībai -> prezentacija
Vecāku bažas un ieteikumi -> vecaku_bazas_apkopojums
Vadītāja rokasgrāmata -> rokasgramta
Buklets vecākiem -> buklets

2014. gada septembrī programmai piešķirta licence pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai -> licence

2014. gada oktobrī programmas realizācijā iesaistītie cilvēki viesojas LR1 studijā raidījumā “Ģimenes studija”. Ierakstu var noklausīties -> http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/pozitiivs-skolas-sakums-bernudarza.a44333/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *