pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

Dabas māksla

Dabas makslaEsam ļoti gandarīti par mūsu pirmo apstiprināto projektu „Dabas māksla”, kurš saņēma valsts finansējumu inovatīviem projektiem izglītībā.

Ņemot vērā bērnos dabisko nepieciešamību attīstīt savus talantus mākslā un mūzikā, projekts ļaus tos īstenot, apzinot dabai draudzīgas uzvedības pamatus un prasmes, kas arī pēc pasākuma varēs tikt pielietotas ikdienā. Svarīgs šī pasākuma aspekts ir vecāku līdzdarbība visās aktivitātēs, jo īpaši būtiski tas ir tāpēc, ka praktiskajām nodarbēm tiks sniegts īss teorētisks pamatojums, kāpēc videi draudzīgās uzvedība ir tik būtiska un kā to viegli var īstenot ikdienas rutīnā mājās, piemēram, spēlējoties ar bērniem.

Projekta vispārējais mērķis- veicināt inovatīvu, izglītojošu un radošu pasākumu īstenošanu, lai attīstītu un pilnveidotu bērnu mākslas un mūzikas talantus.

Apakšmērķi:
1. Noorganizēt trīs radošās Eko darbnīcas, kopumā izglītojot 40 bērnus.
2. Radošuma, uzņēmības un iniciatīvas attīstīšana bērniem.
3. Vecāku līdzdalības veicināšana bērnu izglītošanās un radošuma procesos.
4. Ekoloģiska dzīvesveida popularizēšana bērnu izglītošanas un talantu attīstīšanas jomās.

Pasākuma afiša: afisa_darbnicas.

Mēs sakām milzum lielu paldies atbalstītājiem- Verry Berry, viesu namam Turbas un uzņēmējam Andrim Urbānam!

Dažas bildes no personīgajiem arhīviem ieskatam:

eko maksla

 

 

eko muzika

dabas vide

 

 

 

 

Vairāk informācijas šeit.

Projekta „Dabas māksla” vadītāja: Ivita Mauriņa
biedrības „Latvijas Vecāku kustības” valdes locekle T: 25463263, ivitam@inbox.lv
 

 

Comments are closed.