pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale

Dānijas pieredze

Mācību brauciens uz Dāniju (19.-23.marts, 2012)

Piedaloties konkursā, Latvijas vecāku kustības pieteikums uz dalību mācību braucienā tika apstiprināts. Šis ir Eiropas finansējums profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumiem izglītības jomā strādājošajiem.

Mācību brauciena nosaukums: Developing local campus – different schools and systems living together.
Mācību brauciena organizatora nosaukums Varde Handesskole og Handelgymnasium.
Mācību brauciena norises vieta: Varde, Dānija
Mācību brauciena tēma bija par to, kā dažādas izglītības iestādes, pašvaldība, citas institūcijas kopā sadarbojas.
Campus Varde ir projekts, kuru aizsāka realizēt 2007.gadā, kad valstī bija krīze un radās nepieciešamība veikt izmaiņas izglītībā, Vardes reģionā tika pieņemts lēmums veidot šādu kopīgu sadarbību, vienā teritorijā apvienojot dažādas izglītības iestādes- jau vecajā ēkā esošo ģimnāziju, un no jauna uzbūvējot klāt biznesa skolu, izvēlēs 10.klasi (Dānijā ir šāda atšķirīga klase)-tātad izglītība pēc pamatskolas, šobrīd šo skolu apmeklē 1400 skolēnu un strādā 150 darbinieku.
Galvenie mērķi šim projektam bija- lai pēc iespējas vairāk bērnu vēlas turpināt mācības, pēc iespējas vairāk ģimeņu vēlas dzīvot šajā reģionā, reģiona sabiedrība kopumā būtu labāk kvalificēta. Uz šo skolu brauc skolēni no visa reģiona, sadarbība notiek starp visiem iesaistītajiem- vairākas skolas zem viena jumta, pašvaldība, vietējie uzņēmēji, jauniešu karjeras centrs, nodarbinātības centrs, pieaugušo izglītotāji, sabiedrība. Īpaši jāuzsver, ka vietējie uzņēmēji līdzdarbojas skola dzīvē- gan informējot par aktuālajām zināšanām un prasmēm, kuras skolēniem būtu jāiemāca un kuras pieprasa uzņēmumi, par aktuālajām tēmām, kuras tiek iekļautas arī eksāmenos, profesionāļi dodas uz skolu un stāsta par nozarēm- šādi ieinteresējot skolēnus- savus potenciālos darbiniekus. Mācību brauciena laikā notika praktiskas diskusijas gan par Vardes pašvaldību, prioritātēm, gan tūrisma jomu, par nodarbinātības problēmām un bezdarba situāciju, gan jauniešu karjeras centriem, gan detalizēti par skolu darbu- sistēmu, pedagogiem, skolēnu un vecāku līdzdalību. Darbs notika prezentāciju, diskusiju veidā, vienmēr daloties pieredzē starp dalībnieku valstīm, katru dienu mācības notika kādā citā lokācijā, kopumā brauciens bija dinamisks, labi izplānots, aktīvs un grupa bija atvērta, ieinteresēta, tika iegūta ļoti noderīga informācija. Brauciena laikā tika iegūta informācija arī par Dānijas un pārējo dalībnieku nacionālajām izglītības sistēmām, mērķiem, esošajām problēmām.

Informācija bija daudz noderīgāka, kā sākotnēji plānots, Dānijas organizācijas ir daudz atvērtākas uz sadarbību, kā varētu sagaidīt, darbs bija saspringts, pat nogurdinošs, grupa bija ļoti pozitīvi noskaņota un saliedēta, līdz ar to rezultāts pārsniedza cerēto. Izvēle doties uz Skandināviju attaisnojās, jo situācija izglītībā Eiropas Savienības grupas dienvidu valstīs ir tikpat neiepriecinoša, kā Latvijā, līdz ar to mācīties varam no ziemeļu kaimiņiem.

 Galvenie ieguvumi/noderīga informācija:

-izglītības attīstīšanā ir jāiesaista visas puses- pašvaldība, izglītības iestādes, vietējie uzņēmēji, jo tikai kopā var sasniegt mērķi;

-ja skolām un skolotājiem tiek dota lielāka brīvība, darbības rezultāti uzlabojas, jo palielinās atbildība par savu darbu;

-labā prakse kā izmainīt pedagogu metodes/pieejas- Dānijā tika izmainītas prasības eksāmenos- no teorijas uz praktiskiem/analītiskiem uzdevumiem, līdz ar to pedagogiem pilnībā bija jāmaina mācīšanas stils- uz to, lai skolēni paši uzņemtos iniciatīvu un atbildību. Interesanti, ka pastāv pārbaudījumi, par kuriem skolēni zina jau dienu iepriekš un gatavo atbildes, izmantojot visus resursus, pēc tam mutiski savu viedokli aizstāvot, šādus nozīmīgus pārbaudes darbus parasti vērtē divi pedagogi;

-tehnoloģiju izmantošana sniedz vairāk iespējas interaktīvai skolēnu līdzdalībai.

-Dānijā arī starpbrīžos ir pieejami pedagogi, kuri var palīdzēt skolēniem dažādu uzdevumu veikšanā, mājas darbos, utl.

-Pedagogi daudz izmanto interneta resursus, jau gatavas programmas savu stundu darbam, bez šaubām, ir jāzina angļu valoda, lai šos rīkus izmantotu;

-Interesanti! Dānijā pastāv izvēles 10.klase- kuru var izvēlēties jeb arī izlaist, šis ir domāts skolēniem, kuriem nepieciešamas papildus zināšanas jeb laiks lai izdarītu pareizo tālākās izglītošanās izvēli. Šī klase ir projektu orientēta, notiek dažādas radošas aktivitātes, kādam arī varētu šķist, ka tā ir laika un resursu tērēšana, jo patiešām radās iespaids par diezgan vieglu atmosfēru/slodzi gada garumā. Katram skolēnam ir kontaktpedagogs, ar kuru ir tuvākas attiecības;

-skolēnu Dānijā vidusskolas vecumā daudzi pēc stundām piestrādā veikalos, lai tādējādi iegūtu sev finanses, sabiedrība to atbalsta, gandrīz vienmēr veikalos pie kases aparātiem sēdēja tieši skolēni;

-Interesanti! E-apmeklēšanas pieeja. Katru stundu skolotājs atzīmē, kurš nav ieradies, vecākiem automātiski tiek izsūtīta īsziņa, ja skolēns nav skolā bez iepriekšējas paziņošanas;

-pastāv liela vecāku līdzdalība- pamatskolu līmenī, vecākiem ir tiesības lemt gan par mācību līdzekļiem, gan izmaiņām izglītības saturā, gan arī par direktoru iecelšanu/atcelšanu;

-liela loma ir jauniešu atbalsta centrs-karjeras un tālāk izglītības procesos, skolēni tiek vērtēti, iesaistīti vecāki, lai kopīgi izlemtu visatbilstošāko ceļu konkrētajam bērnam, ņemto vērā viņa intereses, spējas un talantus, katrs skolēns tiek „novērots” un šī centra darbinieki zina par ikkatru, kurā skolā mācās, tiklīdz ir informācija, ka ir gadījums par mācību neturpināšanu, atbildīgie reaģē, jo Dānijā katrs bērns ir svarīgs un visi spēki tiek apvienoti, lai mācības turpinātu, kā arī lai atrastu darbu.

Ar Mācību brauciena grupas atskaiti iespējams iepazīties šeit: Final Group Report.

Informāciju sagatavoja:
Ivita Mauriņa
LVK Valdes locekle
ivitam@inbox.lv

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *