Informācijas un sadarbības centrs

LVK kļūst par izglītošanās, sadarbības, atbalsta un atspēriena punktu. Mēs viens otru mācām un papildinām, dalāmies pieredzē kopīgi radot kustību, kas iešūpo un aktivizē pārmaiņu procesus mūsos pašos un sabiedrībā.

Mēs ejam tālāk par vienkāršu atbalstu un palīdzēšanu vienā virzienā. Mēs vēlamies, lai cilvēki paši sāk iesaistīties, realizēt savas idejas, notiek atbildes reakcija. Šī ir divvirziena kustība, tā ir enerģijas apmaiņa. Pieredze rāda, ka bieži vien nevajag daudz, lai ideju novestu līdz rezultātam – mazs, bet ļoti nepieciešams padoms, norāde uz informācijas avotu, kontaktu atrašana un nodibināšana un viss notiek – cilvēks sāk izprast, izzina, meklē un panāk rezultātu.

Kā pašu galveno LVK uzdevumu uzskatām Informācijas un sadarbības centru izveidošanu visas Latvijas mērogā. Jau šobrīd ir pieci kontaktpunkti, kur vecāki var vērsties ar savām idejām (skatīt sadaļā Kontakti).

Šo centru galvenie uzdevumi:

1. Informācijas apkopošana, sistematizēšana un analīze.
Mēs veidojam datu bāzes par izglītības iestādēm, alternatīvās izglītības metodēm un to pielietošanu, veselību, alternatīvās medicīnas metodēm un ārstniecības iestādēm, kur tādas pieejamas, dziedniecību, uzturu. Mēs apkopojam speciālistu, lektoru kontaktus, uzkrājam informāciju no medijiem.

2. Konsultāciju un informācijas sniegšana vecākiem
Mēs sniedzam informāciju par dažādām vecāku iniciatīvām un palīdzam ar konsultācijām (piem., alternatīvo skolu izveidošana, uzņēmējdarbības uzsākšana, komunikācijas veidošana, Eiropas projekti, projektu vadība, juridiskie jautājumi, bērna attīstība, attiecības ģimenē, komandas veidošana, u.c.). Šīs darbības tiek veiktas bez maksas vai par ziedojumiem.

3. Apmācību organizēšana (jomas: izglītība, veselība, personīgā attīstība);
Ir iecere par kopēja apmācību plāna izstrādāšana pa visu Latviju, zinošu lektoru piesaiste un atgriezeniskās saiknes veidošana (atsauksmes). Semināri plānoti par šādām tēmām- attiecību veidošana, bērna gaidīšanas svētki, bērna ienākšana ģimenē, bērna attīstība, veselība, uzturs, ekoloģiskais dzīvesveids, izglītības metodes un pieejas, utml. 2012.gada pirmajos mēnešos notika pirmais 4 semināru cikls- “Veselīga dzīvošana”.