Ideja

“Vecāku kustības idejas centrā ir bērns. Kāds? Šodienas. Ar vēl nenokautu ticību, mīlestību un cerību. Tiem apkārt ir vecāki, kas mostas un vēlas, lai viņa bērns spētu izveidot harmonisku ģimeni, izprastu pasaules veselumu, attiektos pret sevi un savu apkārtni ar mīlestību, galu galā – spētu veidot radošu un uz sadarbību orientētu sabiedrību un valsti, ar ko var lepoties un kurā justies laimīgi.
Mēs nedomājam viena projekta vai ierobežota laika kategorijās un negrasāmies rīkot graujošas revolūcijas, kas kaut ko paģēr iznīcināt. Mēs aktīvi veidojam savu pasauli. Pieņemot tajā arī tos elementus, kas ir labi esošajā sistēmā. Mums nav laika limita, mums ir vīzija – griba būt cilvēkiem, kas dzīvo harmonijā ar apkārtējo pasauli, ieliekot savu artavu harmoniskas ģimenes, sabiedrības un valsts izveidē. To mums šodien māca mūsu bērni, kuriem šī necilvēku pasaule ir vēl vairāk nepieņemamāka.” Reinis Ziļevs, Vecāku kustības (sākotnēji Vecāku kluba) idejas aizsācējs.

Tā bija. Vecāku kustība dzima interesantā laikā, kad pasaulē un Latvijā bija iestājusies krīze, kad izmisuma un neticības mākti savu dzimteni pameta daudzi jo daudzi latvieši. Tomēr atradās saujiņa cilvēku, kuri savās sirdīs sajuta, ka šis ir iespēju laiks un ir jāsāk rīkoties! Idejai radās sekotāji, kopā sanāca līdzīgi domājošie, bija debates, skaļākas un klusākas diskusijas, līdz beidzot tika nodibināta biedrība.

Tā ir. Biedrībā apvienojušies atbildīgi cilvēki, kuri šeit ir brīvas gribas vadīti, lai kopīgi veidotu tādu ģimeni un sabiedrību, kādā paši vēlamies dzīvot. Mūs vieno – radošums, atvērtība, sadarbība, prieks, rezultāts…

Tā būs! Mūsu mērķis ir izveidot Vecāku kustību par spēcīgu organizāciju, kas kalpo kā atspēriena punkts tiem, kuri ir gatavi veidot savu ģimeni, domubiedru grupu vai pat visu Latviju par radošu, atbildīgu un pozitīvu sabiedrību.

Tādēļ mēs aicinām savā pulkā ikvienu cilvēku, kuram galvā rosās idejas un kurš ir gatavs darboties harmoniskas un uz sadarbību vērstas sabiedrības labā!

Pievienojies, jo darāmā pietiks visiem! Mēs kopā meklēsim un apkoposim noderīgu informāciju, publicēsim viedokļus un pieredzi, pulcināsim speciālistus un ekspertus, rakstīsim un realizēsim projektus izglītības jomā, veidosim vecāku iniciatīvu krātuvi, kas noderēs jaunu sadarbību un iniciatīvu uzsākšanai.