Izglītība

Atsaucoties pieprasījumam, šeit būs atrodama vecākiem un pedagogiem aktuāla informācija (linki, anketu, iekšējo normatīvu paraugi u.c.).
Ja Tu esi atradis ko noderīgu, kas būtu aktuāls arī citiem vecākiem, raksti, publicēsim!

  • Valsts izglītības satura centrs- šeit iesakām ieskatīties jo īpaši! Daudz un dažādi metodiskie materiāli (piem. Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām; Rakstītprasmes mācība sešgadīgiem bērniem u.c.), ko sagatavojis VISC, atrodami TE
   Par skolas un ģimenes sadarbību lasāms TE
  • SOS ciematu informatīvais materiāls par pozitīvām vecāku un bērnu attiecībām TE (gads 2012)
  • Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Droša skola” TE – “Vecāku vēstules” ir materiāls vecākiem, izskaidrojot situācijas, ar kurām var saskarties jaunie vecāki, un iesakot piemērotāko rīcību atkarībā no bērna vecuma. „Vecāku vēstules” ir adaptētas Latvijas lasītājam no Austrijas Federālās Veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministrijas izstrādāta materiāla. Materiālu adaptēja Latvijas Republikas Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tas ir iegūts no LR Labklājības ministrijas mājas lapas.
  • Džimba- par drošu bērnību– aktuāla informācija, kas nozīmīga katram vecākam, kam rūp sava bērna drošība, kā arī emocionālā un fiziskā labklājība. Dažādi raksti pieejami TE Šajā lapā ko aizraujošu un izglītojošu sev atradīs arī Tavs bērns!
  • IIC (Izglītības iniciatīvu centrs)- “Profesionālās pilnveides programma pedagogiem darbā ar 5-6 gadus veciem bērniem”- noderīga informācija arī vecākiem TE
  • Noderīgi pētījumi par vecāku iesaistīšanos bērnu izglītībā (angļu valodā) TE
  • “Palīgs vecākiem” mērķis ir veicināt izpratni, ka veiksmīga bērnu audzināšana sakņojas mīlestībā: mīlestībā, kas nav visatļaujoša, mīlestībā, kas nepieļauj nerespektēšanu, mīlestībā, kas ir pietiekami spēcīga, lai ļautu bērniem kļūdīties un mācīties no savām kļūdām. Bērnu audzināšana ir visgrūtākais, visatbildīgākais un visizaicinošākais darbs no visiem, tāpēc par to, kā rīkoties dažādās situācijās, daudz noderīgas informācijas TE

Dažādi atzinumi, skolām (vecākiem) saistoši normatīvie akti:

 • LR Tiesībsarga ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs pieejams TE
 • Pēc LVK pieprasījuma LR IzM sniegtais atzinums par pirmsskolas izglītības iestādes padomi PAR PADOMEM
 • Ieteikumi veselīga uztura pagatavošanai bērniem vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem ieteikumi_berniem_Nr.202
 • MK Noteikumi Nr.172- Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem TE