Biedriem un sadarbības partneriem

Kļūstot par LVK biedru, Tu:

 • pirmais saņem aktuālo informāciju (par reformām un citām aktualitātēm izglītības jomā, kā arī semināriem, projektiem šajā jomā);
 • vari piedalīties LVK un Vecāku foruma darba grupās, ņemot dalību diskusijās, nepieciešamo dokumentu izstrādē;
 • vari piedalīties aptaujās, paust viedokli par aktuālām tēmām (t.sk. piedalīties atzinumu sagatavošanā IZM, VISC u.c.)
 • saņem atlaides dažādos pasākumos, semināros, ko rīko LVK vai mūsu draugu organizācijas;
 • pirmais saņem uzaicinājumu iesaistīties un ņemt aktīvu dalību dažādos LVK virzītos projektos (par aktuālajiem lasīt sadaļā- Projekti);
 • vari izvirzīt savu projektu, informēt par to sabiedrību (caur www.latvijasvecaki.lv), piesaistīt līdzekļus tā realizēšanai un kļūt par tā vadītāju, pulcinot ap sevi domu biedrus, organizējot darba grupas; LVK Tev palīdzēs ar konsultācijām projekta vadības jomā;
 • tiksi nodrošināts ar piekļuvi LVK datu bāzei (gan informācijas, gan kontaktu, jautājumu un atbilžu sadaļai, kā arī izveidotiem dokumentu paraugiem, kas saistīti ar izglītības iestādēm);
 • varēsi publicēt savu viedokli par LVK saistošām tēmām www.latvijasvecaki.lv;
 • ja vēlies veidot jaunu skolu vai kādas skolas filiāli, vari saņemt konsultācijas un pozitīvo pieredzi no tiem LVK biedriem, kas to jau ir izdarījuši;
 • vari saņemt juridiskās konsultācijas par LR normatīvajiem aktiem izglītības jomā, kā arī juridisku palīdzību strīdu, kas radušies bērna izglītošanās procesos (pirmsskolā, skolā) risināšanai…

Mēs kā sadarbības partneri sagaidām ikvienu aktīvu līdzdarboties gribētāju. Tev nav jābūt izcilam speciālistam kādā jomā vai zinātniekam- galvenais ir vēlme līdzdarboties jebkurā biedrības mērķa realizācijā. Tāpat mēs laipni aicinām arī lektorus un zinošus cilvēkus, kas vēlas dalīties savā pieredzē izglītības, veselības un personiskās attīstības jomās- mēs veidojam speciālistu datu bāzi, lai varam ideju realizēšanā iesaistīt veselu komandu. Tāpēc- ja Tev ir vēlme darīt, ja Tevi interesē kāda no jomām, kas interesē arī mūs, ja zini speciālistus, jomas aktīvistus, kuri vēlētos iesaistīties un atbalstīt Latvijas vecāku iniciatīvas, ZIŅO mums un pievienojies!

Mūsu plānos ietilpst arī sadarbības attīstīšana ar augstskolām un jauniešiem–  gan šobrīd, gan nākotnē plānojās daudz un dažādas aktivitātes, paverot iespējas brīvprātīgajam darbam. Mēs meklējam aktīvus un radošus jauniešus, kuri var atbalstīt informācijas meklēšanā un analīzē.

Vēlies iesaistīties kā brīvprātīgais, lai šo projektu atbalstītu, piesakies! Brīvprātīgos, jauniešus un aktīvus cilvēkus meklējam šādu darbiņu veikšanai:

 • Radniecīgo organizāciju izpēte un kontaktu dibināšana, piedalīšanās sadarbības partneru organizētos pasākumos, kļūstot par mūsu ‘’ziņnesi’’;
 • Darbs pie mājas lapas uzturēšanas– jaunākās informācijas izvietošana. Esam atvērti jaunām idejām, kā labāk, saprotamāk un atraktīvāk atspoguļot informāciju;
 • Sekot līdzi aktualitātēm, rakstot rakstus par mūsu un mūsu draugu pasākumiem, doties intervijās, kļūstot par reportieri;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu izpēte par:
  • izglītības standartiem un pētīt, kā tos interpretēt labvēlīgāk alternatīvajām skolām;
  • biedrībām (pārvaldības formas veidiem) un SIA. Raksturot to plusus un mīnusus, tai skaitā no nodokļu viedokļa, kā arī sagatavot dokumentu paraugus statūtiem;
  • sabiedriskā labuma statusa iegūšanas mehānismu un ar to saistītais regulējumu;
  • skolu akreditācijas veidiem (vecāku skolām, citu skolu filiālēm, valsts skolām);
  • nometnēm, to organizēšanu;
  • dažādām valsts iestāžu prasībām izglītības iestādēm;
  • dokumentiem, kas jāsniedz IZM, skolotāju algu veidošanos, pētīt, kā saņemt papildus finansējumu (piemēram, vairāku valodu apmācība u.c.);
 • Dažādo dokumentu izstrāde (t.sk. līgumu- darba līgumu, brīvprātīgā darba, u.c., akreditācijas dokumentu izstrāde dažāda veida skolām);
 • Pētījumu veikšana (arī referāti) par LVK interesējošām tēmām;
 • Informācijas apkopošana par alternatīvām mācību metodēm un to pielietošanu;
 • Informācijas apkopošana par jau realizētiem ES projektiem, kuru rezultāti var tikt izmantoti nākotnē (izstrādātie mācību materiāli, rokasgrāmatas, apmācību programmas, utl.);
 • Semināru organizēšana par LVK saistītām tēmām, piesaistīt lektorus, kā arī sistematizēt informāciju no citām organizācijām, kur plānoti semināri par LVK interesējošām tēmām;
 • Informācijas apkopošana par alternatīvo medicīnu, medicīnas iestādēm un individuāliem dziedniekiem;
 • Skolu apmeklēšana, lai izpētītu to mācību metodes, piedāvātos brīvā laika pavadīšanas veidus u.c. nepieciešamo informāciju;
 • Piedalīties nometņu un radošo darbnīcu organizēšanā;
 • Vecāku iniciatīvām sniegt kontaktus, informāciju un konsultācijas alternatīvo skolu izveidošanā, uzņēmējdarbībā, komunikācijā, projektu vadību, juridiskiem jautājumiem, bērna attīstību, attiecībām ģimenē, komandas veidošanu, u.c.
 • Piedalīties datu bāžu izstrādē par skolām un medicīnas iestādēm, kā arī apkopot informāciju šajās datu bāzēs;
 • Izplatīt informāciju par LVK aktivitātēm;
 • Piesaistīt investīcijas LVK aktivitātēm.

Ja ir interese iesaistīties mūsu aktivitātēs, PIEVIENOJIES:
-ja esi privātpersona, biedru nauda 17.00EUR gadā
-ja esi juridiska persona, biedru nauda (līdz 10 biedriem) 34.00EUR gadā
-pēc rakstveida lēmuma saņemšanas par uzņemšanu, biedrs veic vienreizēju iemaksu- iestāšanās maksu 7.00EUR apmērā.