pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Feb 19, 2015 | Post by: Zane No Comments

Dzīvo sarunu cikls par un ap izglītības kvalitāti

 

Vakar, 18. februārī, Rīgā, Brīvā Māras skolā, ar sarunām un debatēm par tēmu “Vai viegli būt VECĀKIEM jeb kā jūtas vecāki, kad pienāk brīdis uzticēt bērnu SKOLAI/PIRMSSKOLAI?” (ar LVK biedru – Evisas Stankus un Reiņa Ziļeva līdzdalību), aizsākās Dzīvo sarunu cikls par un ap izglītības kvalitāti. 

Uz sarunām ir aicināti dažādi jomas speciālisti, vecāki, izglītības politikas veidotāji, lai kopīgi dalītos pieredzē, apzinātos esošo situāciju, kliedētu stereotipus un mītus, kā arī meklētu radošus risinājumus, runājot atklāti par izglītības procesiem šobrīd, kuros ir iesaitītas visas trīs puses – vecāki, bērni un skolotāji.

1. saruna – 18. februāris  plkst.18.00
Vai viegli būt VECĀKIEM jeb kā jūtas vecāki, kad pienāk brīdis uzticēt bērnu SKOLAI/PIRMSSKOLAI?

2. saruna  – 18. marts  plkst.18.00
Humānā pedagoģija  – risinājums vai grāvis?

3. saruna  – 15. aprīlis  plkst.18.00
Kas ir brīvība ģimenē, skolā, dzīvē?

4. saruna  – 13.maijs  plkst.18.00
Kādas ir  progresīvās izglītības pieejas un pieredzes pasaulē?

5. saruna  – 17.jūnijs plkst.18.00
Kāda ir Latvijas pieredze, alternatīvie skolu virzieni un centieni?

Sarunu ciklu vada Silva Balode.

REĢISTRĀCIJA:  Pieteikšanās obligāta! Pa e-pastu: inga@marasskola.lv vai tel 29682468
DALĪBA: ziedojums

Evisas pārdomas par pirmo tikšanos: Diskusijā daudz tika runāts par vecākiem skolās, respektīvi, to tiesībām un pienākumiem, kā arī to, cik lielā mērā vecākiem ir tiesības iejaukties skolas dzīves procesos.
Es uzskatu, ka mēs – vecāki, esam gan morāli, gan atbilstoši LR normatīvajiem aktiem atbildīgi par savu bērnu izglītošanu. Tas faktiski nozīmē to, ka mums, vecākiem, ir jāpieņem lēmums, kurā skolā mūsu bērni mācīsies – pašvaldības, privātā vai, iespējams, saviem bērniem izvēlamies mājmācību.
Manuprāt, skola ir atbildīga par to, lai mūsu bērni iegūtu ar prātu saistītās zināšanas – lasīt, rakstīt, rēķināt utt. Papildus bērns skolā apgūst sociālās un daļēji komunikācijas prasmes. Bet par bērnu audzināšanu esam atbildīgi mēs – vecāki. Mums ir jāiemāca bērnam, kas ir mīlestība, kāda ir dzīves jēga, jāiepazīstina ar latviešu kultūras vērtībām, kāpēc ir svarīgi ēst veselīgu uzturu, kāpēc mums jārūpējas par dabu un daudzām citām lietām. Šīs lietas mums vajadzētu saviem bērniem mācīt ar piemēru – ar savu piemēru. Ja mēs ēdīsim veselīgu uzturu, tad arī bērni to darīs, ja mēs saudzēsim dabu, arī bērni sapratīs, ka tas jādara, ja mēs dziedāsim tautas dziesmas, arī bērni to darīs…
Ja mēs – vecāki, pieņemam lēmumu uzņemties atbildību par savu bērnu audzināšanu, tad faktiski sākas mūsu pašu pašizziņas ceļš jautājumos, kuros jūtamies nepārliecināti, lai mēs pēc iespējas pilnvērtīgāk šo informāciju varam nodot saviem bērniem.”

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *