pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jan 28, 2015 | Post by: Zane No Comments

Izglītības iniciatīvu centrs piedāvā – e-punkts

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izstrādājis un piedāvā īpašu  sadaļu IIC mājas lapā (http://www.iic.lv/e-punkts/),  kurā  vienuviet atrodama plaša informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem.

E-punktā ir apkopota informācija par atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzībām un viņa ģimene var saņemt gan izglītībā, gan sociālajā jomā, kā arī informācija par speciālistiem un NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar speciālām vajadzībām, un par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības, kā arī cita noderīga informācija.

Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” dibināta 2001.gadā ar mērķi veicināt izmaiņas sabiedrības apziņā par izglītības lomu humānas, taisnīgas sabiedrības veidošanā un sekmēt mūžizglītību Latvijas iedzīvotāju vidū.

IIC piedāvā dažādus seminārus vecākiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem, kā piemēram: “Kā atpazīt un strādāt ar apdāvinātajiem bērniem”, “Mentora darbs izglītības iestādē”, “Jaunākie metodiskie paņēmieni 5-6 gadīgo bērnu mācību aktivitātes veicināšanā” u.c., izstrādā informatīvos materiālus, veic pētījumus, sniedz konsultācijas utt.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Liepiņa
Izglītības iniciatīvu centra
Projektu vadītāja
Tālr.: +371 65235635, +371 29164099
kristine@iic.lv
www.iic.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *