pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 21, 2014 | Post by: Zane No Comments

Raidījumu cikls “Es un skola” – skola, kurp doties ar prieku!

Vairākas sezonas Latvijas Televīzijas 1. kanālā sestdienās bija skatāms raidījumu cikls par skolas dzīvi vecākiem un skolotājiem – „Es un skola”. Raidījumā tika runāts par daudz un dažādām tēmām, kas tieši vai netieši attiecas uz skolas dzīvi – par valsts svētku svinēšanu skolā, par iekļaujošo izglītību skolās, par vērtēšanas sistēmu utt.

Kā piemēram, 24.maija raidījums bija par to, kas darāms, lai skola no vietas, kurp negribas iet ik rītu, pārtaptu par vietu, kurp gribas doties ar prieku.

Šajā raidījumā tika meklētas atbildes tam, kāpēc tik svarīgi ieviest īpašas skolas tradīcijas; kā skolotājam vienlaikus būt mīļam un stingram; kas ir labākā un visvieglāk pieejamā motivācija lieliskiem sasniegumiem? Eksperta viedokļus un komentārus ar galvenajām lietām, lai izveidotu skolu, kurp gribētos doties ar prieku, sniedz Latvijas Universitātes projekta „Atbalsts” vadītāja Dr. sc. administr. Gunta Kraģe, psiholoģe, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētāja un projekta „Atbalsts” programmas veidotāja psiholoģe Dr. psych. Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes pasniedzējas un projekta „Atbalsts” ekspertes Dr. paed. Linda Daniela un Dr. paed. Dita Nīmante, Rīgas Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane un citi.

Raidījums saistošs vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un visiem, kurus interesē skolas ikdiena un dažādu ar skolu un mācīšanos saistītu problēmjautājumu risināšana.

Raidījums „Es un skola” ir daļa no projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko īsteno Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru.

Raidījuma „Es un skola” arhīva ieraksti pieejami projekta mājas lapā:
http://www.atbalsts.lu.lv/lv/galerija/raidijumu-cikls-es-un-skola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *