pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 21, 2014 | Post by: Zane No Comments

Kā mēs gatavojamies skolai jeb noderīga informācija pirmsskolas bērnu vecākiem

 

Šobrīd astoņās pirmsskolās Rīgā pilnā sparā norit programmas „Pozitīvs skolas sākums” nodarbības. Kā programmas idejas autori esam pateicīgi par vecāku atsaucību, grupas ir pilnas un vecāki, kā mums vēsta psihologi, ir ļoti ieinteresēti un atsaucīgi.
Es šajā programmā piedalos jau otro reizi un ne tādēļ, ka gaidāmās skolas gaitas uztveru kā īpaši vai bažīgi (kā nekā, viens bērns skolā jau iet). Vairāk tāpēc, lai nostiprinātu sevī tās zināšanas, kas jauniegūtas un noder gan tagad – gatavošanās procesā, gan noderēs arī vēlāk (jo, kā mēs labi zinām, mainīt senus ieradumus nav nemaz tik viegli, tam nepieciešams laiks, apņēmība un pacietība), kā arī, lai uzzinātu ko jaunu, jo katrs pieaicinātais psihologs programmai dod savu pienesumu.
Nodarbības apmeklēju jaunākā dēla dārziņā, kur tās vada psiholoģe Sanita Aišpure-Dronka. Sanita, tāpat kā pārējās sešas šobrīd programmā iesaistītās psiholoģes, ir pieredzes bagāta un ļoti zinoša, viņas stāstījums ir interesants un dinamisks. Ņemot vērā psihologu ieteikumus, papildinām programmas informācijas krātuvi un dalāmies tajā ar Jums, jo mūsu mērķis ir sniegt visu Jums nepieciešamo informāciju, lai gatavošanās skolai noritētu pārdomāti, laicīgi un harmoniski. Kā apgalvo psihologi – bērnu ar mammu (vai citu sev tuvāko cilvēku) saista neredzama nabas saite, caur kuru bērns kā sūklis saņem otra cilvēka emocijas un sajūtas (gan jau būsiet novērojuši šo sakritību). Līdz ar to – jo mierīgāks, līdzsvarotāks un drošāks jaunajā situācijā jūtas pieaugušais, jo labāk jutīsies bērns.
Lai Jums veicas un izdodas!
Programmas koordinatore, LVK valdes locekle un
divu burvīgu dēlu mamma Zane
Gatavojoties skolai, papildus iesakām Jums ielūkoties šādos materiālos:
Grāmatas, kas palīdzēs sagatavoties skolai:
“Pirmsskolas vecuma bērna sagatavošana skolai. Konsultācijas, rekomendācijas, attīstošais darbs”
Autori: I.Kokina, S.Guseva, V.Dombrovskis. Izdevējs: „Zvaigzne ABC”
Šī grāmata ir iecerēta kā palīgs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, lai rastu atbildes uz daudziem jautājumiem, kas saistīti ar bērna gatavību skolai. Grāmatā ir: daudzveidīgas rotaļas, kas veicina bērna personības attīstību un izaugsmi; attīstošā darba programma, kurā ietverti dažādi uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem; pielikums, kurā sakārtoti nepieciešamie materiāli uzdevumu praktiskai izpildei.
“Ceļā uz skolu. Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei”
Autoru kolektīvs. Izdevējs: “Zvaigzne ABC”
T
eorētiskās atziņas un daudzie praktiskie ieteikumi noderēs kā pirmsskolas skolotājiem, tā arī pirmsskolas izglītības studentiem un bērnu vecākiem. Izglītības un zinātnes ministrija ir iekļāvusi šo grāmatu ieteicamās literatūras sarakstā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
“Bērnu gatavība skolai”
Izdevējs: pedagoģiskais centrs „Eksperiments”
„Lūdzu, skolotāj… Ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā”. Pieejamas 3 daļas.
Autors: K. Bikše. Izdevējs: SIA „Skola un ģimene”
Kaspars Bikše Latvijas Izglītības sistēmā ir ienācis kā īpašs cilvēks. Viņa uzskatos nepastāv ne labais, ne sliktais – cilvēks vienkārši tiecas būt pilnvērtīgs un būt kaut kam noderīgs. Grāmata paredzēta pirmskolu, sākumskolu, pamatskolu, speciālo skolu, vidusskolu, augstskolu pedagogiem, kā arī vecākiem, skolu pedagogiem un pedagoģijas studentiem. Gunāra Rutka mākslinieciskais noformējums. 
„Mācīšanas un mācīšanās principu rokasgrāmata”
Autori: U. Ozoliņš, V. Krieviņš. Izdevējs: „Zvaigzne ABC”
Kā mācīt? Kā mācīties? šī atraktīvā mācīšanas un mācīšanās principu rokasgrāmata sniedz atbildi uz šiem jautājumiem. Tā būs noderīga grāmata visiem, kas mācās, kas beiguši mācīties un kas māca citus!
Grāmatas par to, kā labāk saprast/ izprast/ iepazīt savu bērnu:
„Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus”
Autori: Linna Einsvorta, Anita Pipere. Izdevējs: „Valters un Rapa”
Veselīgs uzturs, pareizi gulētiešanas ieradumi, drošība, pašvērtējums, bērnu mācīšanās prasmes un viņu sekmju novērtēšana, televizora vai datora dilemma, draugi, pašdisciplīna – grāmatā ievietotā informācija un padomi atspoguļo visjaunākās pieejas bērnu veselībai un attīstībai un palīdzēs jums kļūt par labiem vecākiem un profesionāliem pedagogiem.
„Bērniem nepieciešamas robežas”
Autors: Jans Ūve Roge. Izdevējs: „Jumava”
„Bez Haosa Neiztikt. 13 izdzīvošanas padomi ģimenēm.”
Autors: Jans Ūve Roge. Izdevējs: „Jumava”
Apšaubot pedagoģisko pamācību un stingru noteikumu efektivitāti, grāmatas autors piedāvā 13 izdzīvošanas padomus ģimenēm, kurās aug bērni. Katrai ģimenei var būt savi sāpīgie temati, kas rada sasprindzinātu atmosfēru vai izraisa strīdus: tēvs neierodas norunātajā laikā, vecmamma jau atkal krīt uz nerviem, māte un tēvs kārtējo reizi nevar par kaut ko vienoties. Pamats konfliktiem ir arī bērnu mūžīgā tūļāšanās ceļoties vai gulēt ejot un daudz kas cits.
Kad nekas nenotiek tā, kā cerēts un ieplānots, vecākus pārņem stress. J. Ū. Roge secina, ka attiecībās starp bērniem un vecākiem valda gan likumi, gan haoss. Bērni nav audzināmi pēc plāna, un neviena ģimene nav perfekta, taču bērni ar to tiek galā daudz labāk, nekā viņu norūpējušies vecāki spēj iedomāties. Reizēm tieši no bērniem vislabāk varam iemācīties, kā lietišķi, ērti un vienkārši atrisināt sarežģītas situācijas.
„Citādi bērni”
Autori: Jans Ūve Roge, Betina Mēlere. Izdevējs: „Jumava”
Grāmata iepazīstina mūs ar to, kā attīstās dažādas bērnu prasmes. Grāmatas autori mudina vecākus saglabāt vēsu prātu un vairāk paļauties uz savu bērnu — arī tad, ja šķiet, ka viņš lec ārā no visiem rāmjiem.
“Vecāki nosaka robežas”
Autors: Jans Ūve Roge.  Izdevējs: „Jumava”
No kāda vecuma bērnam drīkst noteikt robežas? Kā mazākajiem paskaidrot robežu jēgu? Vai skaidras un nepārprotamas robežas palīdz bērniem savas agresijas izpranē un kultivēšanā? Striktas vai arī gluži pretēji – pārāk plašas robežas noved pie postošas agresijas? Vai bērniem ir nepieciešamimonstru tēli un rotaļas ar ieročiem? Vai aizliegumi spēj noteikt robežas vai arī tie noved pie noslēpumiem?
Grāmatā, kas ir labs palīgs vecāku un bērnu attiecību veidošanā, autors sniedz atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.
„Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi”
Autors: Anita Vecgrāve. Izdevējs: „Zvaigzne ABC”
 „Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā?”
Autors: Jūlija Gipenreitere. Izdevējs: „Nordik”
Bērns – tas ir brīnums, kas dzīvo mums līdzās. Mēs cenšamies viņu pasargāt un palīdzam viņam attīstīties. Mēs turpinām uzdot sev jautājumus: “Kā saprasties, audzināt, ievirzīt, sodīt, labot?”. Lai rastu saprātīgas atbildes, mums vajadzīgas zināšanas par šā “brīnuma” dabu un īpašībām.  Autores jaunais darbs padziļina jau aizsāktās tēmas un meklē atbildes uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem: Kā radināt bērnu pie disciplīnas? Vai un kā sodīt? Kā panākt, lai bērns mācītos?
„Mazais tirāns”
Autors: Jirina Prekopa. Izdevējs: „Nordik”
No vācu valodas tulkotajā bērnu psiholoģes Jirinas Prekopas grāmatā “Mazais tirāns” aplūkota mūslaiku ģimenē visai biežā situācija, kad mazs bērns ar savām iegribām tiranizē apkārtējos. Vecāki sāk justies slikti, jo bērna dēļ jūtas izstumti un padarīti par iegribu vergiem. Viņi sāk apšaubīt savas spējas bērnu audzināšanā, jo nespēj ar bērnu saprasties. Psiholoģes sniegtie ieteikumi un situāciju analīze palīdzēs gan bērniem, gan vecākiem izkļūt no šī dusmu, bezspēcības un varaskāres labirinta.
“Māmiņ, vai tu mani mīli?”
Autors: Rozvita Špalleka. Izdevējs: „Aurora”
Var apgalvot, ka nav ģimenes, kurā bērni būtu uzauguši pilnīgi bez problēmām. Šajā grāmatā psihoterapeite R. Spalleka iztirzā izplatītākos bērnu un pusaudžu izturēšanās traucējumus.
Ko darīt ja jūsu bērns ir agresīvs, nemierīgs, slikti guļ, atsakās ēst, sarunāties, ir bailīgs, zog vai bēg no mājām u.tml.? Vai arī vecāki kļūdās? Vai sodi ir nepieciešami? Kādai jābūt bērna seksuālais audzināšanai?
Grāmatā rodamas atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, kas nodarbina vecākus un skolotājus.
“Mieru, tikai mieru!”
Autors: Mihailīne Mandija. Izdevniecība “Jumava apgāds”, 2012. g.
“Dažreiz pieaugušajiem ir grūti iedomāties, cik daudz spriedzes mūsu bērni piedzīvo ikdienā. Var būt, ka jūsu bērns reti uztraucas, bet iespējams tieši otrādi – nervozē pat šķietami pazīstamās un drošās situācijās.
Vairums bērnu, tāpat kā pieaugušie, šobrīd izjūt diezgan daudz prasību un raizējas, vai ar tām spēs tikt galā. Sasprindzinājums pieaug, un bērna pašsajūta pasliktinās. Diez vai viņam palīdzēs vecāku labi domātais “Nu, beidz taču uztraukties, viss ir kārtībā!”. Labāk apsēsties blakus bērnam un mierīgi aprunāties par to, kas attiecīgajā brīdī viņa dzīvē rada spriedzi. Nezināt, ko teikt? Elfu ceļvedis palīdzēs – mierīgā gaisotnē kopā ar bērnu izlasiet un pārrunājiet grāmatā rakstīto, kopā izmēģiniet ieteiktos vingrinājumus un atklājiet jaunus veidus, kā mazināt spriedzi bērnu un pieaugušo dzīvē.”, tā par grāmatu Diāna Zande.
“Bērnu drošība”
Izdevniecība “Jumavas apgāds”, 2011. g.
“Šī ir patiesi Jūsu bērna dzīvību sargājoša grāmata. It kā debesu eņģeļu konsīlijs būtu sakārtojis un iedvesmojis šīs grāmatas saturu. Tā ir obligāta visiem vecākiem Vispār – tā ir pavēle!”, bērnu reanimatologs Pēteris Kļava.
e-vide:
http://www.latvijasvecaki.lv/wp-content/uploads/2013/09/buklets.pdf
Šīs programmas ietvaros izstrādāts buklets skolas gaitu uzsācējiem (ierosinājumi/ idejas/ noderīga informācija vecākiem).
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/berns_6gad_vecuma_infmat.pdf
Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām (VISC sagatavots info materiāls vecākiem)
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/verteshana_pirmsskola.pdf
Metodiskie ieteikumi „Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”
http://www.iic.lv/publikacijas/vecakiem/
Buklets
„Dodiet savam bērnam vislabāko startu dzīvei: liekam pamatus kvalitatīvai izglītībai” u.c. noderīga informācija.
http://www.iic.lv/wp-content/uploads/2013/03/buklets-vecakiem-2013.pdf
„Par
labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst” – info materiāls pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem.
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml
Dažādi
metodiskie materiāli, ko sagatavojis VISC.
http://drosaskola.lv/lv/
Noderīga
informācija kā vecākiem, tā pedagogiem.
http://paligsvecakiem.lv/
Noderīga
informācija vecākiem.
www.skalbes.lv
Psiholoģiskā izpēte – Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju tests.
http://www.saliedet.lv/lv/Raksti-un-materiali/macisana-un-macisanas.html
Interesanti
fakti par mācīšanu un mācīšanos.
http://pinterest.com/
Mājas lapa, kurā var atrast plakātus, zīmējumus, shēmas, bildes, plānotāju paraugus utt., kur “vizuāliķi” var smelties iedvesmu un idejas arī programmā apskatītajās tēmās.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *