pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jun 25, 2014 | Post by: Zane No Comments

Programma “Pozitīvs skolas sākums” tiks realizēts vēl 8 pirmsskolās!

2014. gada 18. jūnijā esam parakstījuši pakalpojuma līgumu Rīgas Domes Labklājības departamenta iepirkumam “Sabiedrības veselības tēmu lekciju un nodarbību nodrošināšanas pakalpojumi 2014. gadā”.

Līdz ar to Rīgā, 2014./2015. mācību gadā (norises laiks septembris – novembris), 8 pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolās, tiks īstenota programma “Pozitīvs skolas sākums” (speciālistu asistēta vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupa, 5 nodarbību cikls). Programmas laikā tiks sniegts psihoemocionālais atbalsts un informācija vecākiem, kuru bērni sāk gatavoties mācībām pirmajā klasē (mērķauditorija – vecākā un sagatavošanas grupa (5-7 gadi), bet informācija ir saistoša arī mazāku bērnu vecākiem).

Nodarbības īstenos kvalificēti psihologi, kuriem ir gan pieredze vecāku atbalsta grupu vadīšanā, gan liela pieredze izglītojošu semināru vadīšanā. Vienā no nodarbībām katrā iestādē piedalīsies arī Biedrības Latvijas Vecāku kustība pārstāvji, kuri stāstīs/ dalīsies pieredzē par veksmīgas sadarbības veidošanu starp vecākiem un iestādi, vecākiem un pedagogiem, vecākiem savā starpā.

Latvijas Vecāku kustībai ir pieredze vecāku izglītšanā un sadarbības starp vecākiem un izglītības iestādēm veicināšanā. Šis pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstītā pilotprojekta „Pozitīvs skolas sākums” laikā izstrādātajām vadlīnijām, vadītāja rokasgrāmatai un ņemot vērā pilotprojekta laikā gūto vērtīgo pieredze kā īstenot vecāku atbalsta grupas. Vairāk par pilotprojektu: http://www.latvijasvecaki.lv/projekti/pozitivs-skolas-sakums/

Papildus vecāku atbalsta grupu tikšanās reizēm, tiks veidota arī komunikācija ar ietādes vadību un pedagogiem, lai visas iesaistītās puses būtu informētas par jauno programmu un tajā iekļautajām tēmām, kā piemēram:
-skolas sākuma nozīme; adaptācijas periods un aktuālākās grūtības;
-akadēmiskā un psihoemocionālā gatavība skolai;
-bērna uzvedība, intelekts, temperaments;
-bērna motivācijas stratēģijas un mācīšanās metodes;
-bērnu disciplinēšanas metodes;
-laika plānošana, diennakts  un nedēļas režīms;
-krīzes un to pārvarēšanas stratēģijas;
-dažādas stresa pārvarēšanas tehnikas un nomierināšanās metodes;
-beznosacījuma mīlestība un nedalīta uzmanība;
-skolas izvēles kritēriji, kā runāt ar bērnu par skolu un skolotājiem, skolas un ģimenes sadarbība.

Informācija un pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai pie programmas koordinatora: Zane Johansone, 28658741, zane.johansone@gmail.com

Pieteikšanās termiņš iestādēm, kuras vēlās šo programmu īstenot: līdz 2014. gada 15. augustam. Pieteikšanās vecākiem sāksies no 18. augusta. Nodarbības vecākiem būs bez maksas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *