pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jun 27, 2014 | Post by: Zane No Comments

Ko bērni vecākiem var iemācīt par naudu?

Latvijas Komercbanku Asociācija, sadarbībā ar Latvijas Universitātes studentiem, veica pētījumu, kas bija veltīts ģimenēm, kuras audzina 6–12 gadu vecus bērnus un rosina pārskatīt vecāku ieguldījumu audzināšanā. Kā teikts pētījumā, vecāki nežēlo pūles, lai vestu bērnus uz dažādiem pulciņiem, bet viņiem neatliek laika un nav zināšanu, kā veicināt bērnu finanšu lietpratību. Zināšanu pārmantojamība paaudžu starpā izteikti modulē bērnu zināšanas un priekšstatus par finanšu jomu. SKDS finanšu lietpratības pētījumā (2011) 57% iedzīvotāju savas zināšanas privāto finanšu plānošanā novērtē kā vājas vai ļoti vājas un tas nenovēršami veido apburto loku, kurā bērni tiem vecākiem, kuri savas zināšanas nevērtē kā labas vai ļoti labas, sasniedzot pilngadību un uzsākot patstāvīgu dzīvi, realizē ģimenē noskatītās prakses. Tāpēc šī pētījuma analītiskajai daļai papildus ir izstrādāta rokasgrāmata „Ko bērni vecākiem var iemācīt par naudu?”, kurā vecāki tiek mudināti skaidrot bērniem, mācīt un pašiem pievērst uzmanību tiem šķietami vienkāršajiem ikdienas finanšu procesiem, kuros iesaistīti viņu sākumskolas vecuma bērni, tādējādi pašiem iegūstot papildus zināšanas un stiprinot savas mājsaimniecības, kā arī savu bērnu nākotni.

Pētījumā atklājās, ka bērni ģimenē tiek vērtēti kā izteikti patērētāji un nereti vecāki bērnu zināšanas vērtē kā virspusējas un norāda uz bērnu neieinteresētību mājsaimniecības budžeta veidošanas norisē. Vecāki norāda, ka bērni daudz mācās no apkārtējās vides (draugu loka un skolā), viņiem ir sava “mazā ekonomika” un ir noteiktas sfēras, kurās viņi orientējās, piemēram, čipsu un saldumu cenas. Savukārt bērnu atbildēs par naudu nav manāma neieinteresētība vai arī nevēlēšanās iedziļināties saimnieciskajās norisēs, tieši pretēji – bērnu atbildes apbrīnojami precīzi sniedz priekšstatu par ar viņu dzīvēm saistītām naudas plūsmas norisēm. Tādejādi pētījums ir aicinājums vecākiem izvērtēt zināšanas, informācijas avotu un neizolēt bērnu no finanšu sfēras kā neko nesaprotošu, bet dot iespēju viņam sapast paskaidrojot.

Dalību pētījumā ņēma arī vairāki LVK biedri.

Pētījuma rezultāti:
http://www.bankasoc.lv/lv/petijumi/Finansu_lietpratiba_berniem_LU_2014.pdf

Interaktīva rokasgrāmata vecākiem:
http://prezi.com/bszqlqkjiour/ko-berni-vecakiem-var-iemacit-par-naudu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *