pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
May 15, 2014 | Post by: Ivita No Comments

Aptaujas rezultāti ir instruments sadarbības veidošanai starp skolām un ģimenēm

 

Ir noslēgusies biedrības „Latvijas vecāku kustība” aptauja par vēlamo izglītības kvalitāti, kurā piedalījās 640 respondenti no 85 Latvijas pilsētām un novadiem. 71% respondentu bija skolas un pirmsskolas vecuma bērnu vecāki un 22% skolotāji. Rezultāti ir vērā ņemams resurss vecākiem un skolotājiem, kas vēlas ieviest pozitīvas izmaiņas savās skolās.

Pilns aptaujas apkopojums atrodams šeit: anketa_apkopojums_2014

Aptaujas iniciators ir aktīvi Latvijas vecāki, kas daļa ir arī skolotāji, kuriem rūp bērna ikdiena skolā un kuri vēlās izveidot veiksmīgu sadarbību starp ģimeni un skolu. Aptaujas uzdevums bija apkopot ciparos dažādas bērnu veiksmīgai izaugsmei aktuālas jomas, kurām būtu jābūt iekļautām skolas ikdienā.

Aptaujas rezultāti ir izmantojami kā reāls darba instrumentus aktīviem vecākiem un skolotājiem skolas vides un izglītības kvalitātes uzlabošanā. Piemēram, sarunās ar skolas vadību vai pašvaldību, ir veiksmīgi izmantojas šāds arguments – aptaujā, kurā piedalījās arī mūsu pilsētas vecāki un skolotāji, 96% aptaujāto uzskata, ka skolai ir jāattīsta bērna individuālie talanti. Savukārt 97% uzskata, ka skolai ir jāveicina dzīvē svarīgu iemaņu apgūšana. Tātad skolu pārstāvjiem un vecākiem būtu jānāk kopā un jārisina sekojoši jautājumi – kā tas tiek nodrošināts mūsu skolā un kā vecāku–skolotāju prasmīga sadarbība var palīdzēt to nodrošināt?

Aptaujā ciparos apkopotas dažādas bērniem svarīgas jomas – prasme radoši domāt un patstāvīgi risināt problēmas, prasme sarunāties un izteikt savu viedokli, prasme patstāvīgi atrast un apstrādāt informāciju, kā arī pievērsta uzmanība aktivitātēm svaigā gaisā, veselīgai ēdināšanai, komunikācijas veidošanai u.c. Pilns aptaujas apkopojums atrodams šeit: http://www.latvijasvecaki.lv/2014/05/aptaujas-rezultati-ir-instruments-sadarbibas-veidosanai/

Nozīmīga informācija apkopota arī par vēlamo bērnu skaitu klasē. 46% aptaujas mobile casino respondentu uzskata, ka klasē ar 30 bērniem attīstīt katra bērna individuālo talantu ir.. neiespējami! Savukārt optimālais bērnu skaits būtu līdz 12 bērniem (55%) vai līdz 20 bērniem (43%). Tas nozīmē, ka 98% respondentu uzskata, ka klases skolās ir pārāk lielas! Šādā situācijā nekavējoties būtu jāaicina kopā vecāki, skolu direktori, skolotāji un izglītības pārvaldes pārstāvji, lai meklētu atbilstošus risinājumus.

Uzmanība pievērsta arī vecāku iesaistei izglītības kvalitātes uzlabošanas procesos. 99% aptaujāto uzskata, ka skolas un ģimenes sadarbība bērna talanta attīstībā ir svarīga (66% ļoti svarīga, 33% svarīga). Savukārt 65% aptaujāto vecāku vēlētos, lai bērni apmeklē talantus attīstošas klases un skolas, ja vien tādas būtu viņu dzīvesvietu tuvumā, 57% aptaujāto vecāku būtu ar mieru piedalīties šādu klašu vai skolu veidošanā, bet 54% aptaujāto vecāku būtu pat gatavi par izglītības kvalitāti piemaksāt. Padziļinātas sarunas ar vecākiem atklāj, ka lielākoties vecāku finansiāla līdzdalība nenozīmē vienkārši piemaksāt pozīcijai „skolotāju algas”, bet gan finansiāli atbalstīt konkrētu skolotāju jēgpilnas radošas iniciatīvas. To, ka Latvijā vecāki ir gatavi darboties izglītības jomā, pierāda arī aizvien pieaugošais vecāku dibināto skolu skaits. Tās ir skolas, kas realizē inovācijas izglītībā, ko nav iespējams ieviest standartskolās ar 30 bērniem klasē. Pagaidām gan šo skolu veidotāji saskaras ar negatīvu vai nogaidošu attieksmi no valsts un pašvaldības institūcijām.

Šīs anketas nosaukumā bija formulējums „ izglītības kvalitāte savā pilsētā vai novadā”, kas tādējādi aicina sākt pārmaiņas katram ar sevi pašu, neatrunājoties, ka anketu ir aizpildījuši nezināmi cilvēki, kas dzīvo kādā bagātā un laimīgā mums nesasniedzama valstī. Tie ir mūs pašu novadnieki, aktīvi cilvēki, kuri vēlās kvalitatīvu izglītību saviem bērniem un ir gatavi līdzdarboties. Aktīvi vecāki un skolotāji ir aicināti apvienoties vecāku padomēs vai pievienojieties nevalstiskām vecāku organizācijām, jo lieli darbi ir paveicami kopā!

Aicinām arī dalīties pieredzē, sūtot uz e-pastu biedriba.lvk@gmail.com pozitīvos piemērus par veiksmīgu skolas un ģimenes sadarbību savās skolās. „Latvijas vecāku kustība” sāk veidot vienotu informatīvo resursu platformu info.openparents.eu. Šis būs praktiski izmantojams instruments vecākiem un skolotājiem, kas apkopos sadarbības labās prakses no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un visas pasaules.

Vecāku aptauja tika veikta projekta „Open Parents” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no „Nordplus Adult” līdzekļiem un, kura mērķis ir attīstīt inovatīvas metodes Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecāku izglītošanās un sadarbības jomās. Šī ir arī viena no aktivitātēm alianses „Par kvalitatīvu izglītību” darbības ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
Biedrības „Latvijas vecāku kustība” valdes locekle
Tālr:26336227, iveta@saulesskola.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *