pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Apr 17, 2014 | Post by: Zane No Comments

Jelgavā vecāki veido alternatīvu sākumskolu „Saules skola”

25.04.2014 tiks uzsākta bērnu uzņemšana privātā Jelgavas sākumskolā “Saules skola”, kas savu darbību sāks 2014. gada septembrī.

Šī ir licencēta vecāku veidota alternatīva sākumskola, kura 2014./2015. mācību gadā uzņems tikai 10 skolēnus 1. un 2. klases saimē. Galvenais uzsvars izglītības procesā un iestādes filozofijā tiek likts uz pārbaudītām pamatvērtībām, kas veiksmīgi darbojas jau pirmskolā „Saules bērnu dārzs”:

EKO
Ekoloģiska domāšana un dzīvesveids- veselīga ēšana, ikdienas fiziskās aktivitātes un sports svaigā gaisā, darbs ar dabas materiāliem. Ekoloģiska pedagoģija- individuāla pieeja, alternatīvas mācību metodes un humānās pedagoģijas pamatprincipi.

ETNO
Latviskās tradīcijas un kultūras vērtību uzturēšana un ievērošana ikdienā. Cilvēcīgu vērtību apgūšana un nostiprināšana uzvedībā- cieņa, draudzība, empātija, sadarbība u.c. Mūzikas, mākslas, dabaszinības un rokdarbu padziļināta apguve.

GUDRO
Domāšanas veicināšana, izgudrojumi, sarunas, diskusijas, patstāvīgi problēmu risinājumi. Radošuma, kritiskās domāšanas, komunikācijas un sadarbības veicināšana.

VEIDO
Jēgpilnu lietu radīšanu, savu izgudrojumu ieviešanu dzīvē. Patstāvīgas rīcības un atbildības veicināšana. Mērķtiecības un pozitīvas pašapziņas attīstīšana.

„Saules skola” primāri tiek veidota tiem bērniem, kuru vecāki apzinās bērna talanta agrīnas attīstīšanas nepieciešamību. Arī tiem bērniem, kas līdz 1. klasei ir attīstījuši savas prasmes dabiskā ritmā, un jau lasa, raksta, rēķina vai uzrāda citus talantus, kā arī pirmklasniekiem, kuriem vidējais klases mācību līmenis ir pārāk garlaicīgs. Izmantojot gan individuālo pieeju, gan mērķtiecīgu darbu grupās, būs iespējams nodrošināt katram bērnam atbilstošu mācību vielas apguvi. „Saules skola” tiek veidota tiem bērniem, kuru ģimenēs tiek cienīts cilvēks, meklēta cilvēka dzīves un darbības jēgpilnā daba. Tie ir bērni, kuri ir personības jau šodien un kuru potenciālu ir vērts attīstīt, lai viņi nākotnē radītu jaunas darba vietas, projektus, lietas un idejas.

„Saules skolā” bērni darbosies no 8:00 līdz 14:00, radoši un dinamiski apgūstot 1. un 2. klases mācību vielu, savukārt no 14:00 līdz 18:00 bērniem būs iespēja darboties radošās darbnīcās un projektos, kuru pamatmērķis ir atraisīt bērnos talantus, attīstīt domāšanu un darboties patstāvīgi. Mācību vielas apgūšana tiks organizēta tā, ka bērniem nebūs jāpilda papildus mājas darbi, bet tēmu ietvaros, vakaros vai brīvdienās kopā ar vecākiem jāveic dažādi attīstoši projekti, piemēram, jāaizpēta kāds tuvākās apkārtnes dižkoks. Līdzās sākumskolas pedagogam, darbosies vairāki radošo nodarbību skolotāji, kas mācīs bērniem savus amatus un prasmes, kas lieti noderēs tālākā dzīvē.

„Saules skola” būs atvērta katru darba dienu, un pirmajā mācību gadā tā atradīsies vienā ēkā kopā ar pirmskolu „Saules bērnu dārzs” Kadiķu ceļā 19, Jelgavā, bet jau nākošā mācību gadā plašākās telpās, klāt pulcinot arī 3.un 4. klases audzēkņus. Šī skola ir privātskola, kas nozīmē, ka vecākiem ir jāpiedalās skolas finansēšanā, katru mēnesi visa gada garumā maksājot 90eur, kā arī katru mācību gadu veicot vienreizēju saimniecības maksājumu 30 eur apmērā. Katru dienu tiks nodrošināta trīsreizēja veselīga ēdināšana no ekoloģiskiem un dabiskiem Latvijas produktiem par papildus maksu 3eur dienā.

Interesenti- vecāki, bērni un skolotāji, aicināti piedalīties „Saules skolas iepazīšanās dienā”, kas notiks 01.05.14. plkst. 10:00 Kadiķu ceļā 19. Lūdzu, pieteikt savu dalību iveta@saulesskola.lv

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, sazināt „Saules skolas” vecāku līderi Evisu Stankus- evisa.stankus@gmail.com, tālr: 26188368.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *