pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jan 07, 2014 | Post by: Zane No Comments

Noderīga informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Latvijas Vecāku kustība (LVK) 2013. gada maijā – novembrī realizēja projektu „Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem „Pozitīvs skolas sākums””. Viens no projekta mērķiem bija izstrādāt bukletu vecākiem, kuri, kopā ar saviem bērniem, sāk gatavoties skolas gaitu uzsākšanai. Bukletā ir apkopota svarīgākā informācija, kas būtu jāzina un jāņem vērā ikvienai ģimenei, kurā aug topošais skolnieks – tajā ir pieejama informācija par to:
– k
ā atvieglot pāreju no pirmsskolas uz skolu;
kā emocionāli atbalstīt bērnu skolas gaitās;
kam pievērst uzmanību, izvēloties bērnam piemērotāko skolu;
kur atrast informāciju, kas saistoša uzsākot skolas gaitas (piem. normatīvi) u.c.

Šeit pieejams BUKLETS elektroniskā formātā.

Savukārt projekta norises – praktisko nodarbību laikā to dalībniekiem tika sniegti piemēri, kas mijās ar teoriju, diskutējot un risinot dažādus uzdevumus/situācijas par šādām tēmām:
skolas sākuma nozīme un adaptācijas periods, aktuālākās grūtības;
bērna temperaments, intelekts;
akadēmiskā un psihoemocionālā gatavība skolai;
bērna uzvedība;
– b
ērna motivācijas stratēģijas un mācīšanās metodes;
laika plānošana, diennakts  un nedēļas režīms, skolēna kalendāra veidošana;
krīzes un to pārvarēšanas stratēģijas, stress un tā pārvarēšanas tehnikas, nomierināšanās metodes;
beznosacījuma mīlestība un nedalīta uzmanība;
veselīgs uzturs un bērna ēdienkartes veidošana;
skolas izvēles kritēriji, kā runāt ar bērnu par skolu un skolotājiem, skolas un ģimenes sadarbība utt.

Aicinām ikvienu topošā pirmklasnieka vecāku iepazīties ar šo materiālu un, ļoti ceram, ka tas būs Jūsu „mazais palīgs”, lai sagatavošanās skolas gaitām noritētu veiksmīgi, mierīgi un ar prieku!

Savukārt tos vecākus, kuri labprāt apmeklētu šādas nodarbības, aicinām iepazīties ar citiem projekta materiāliem sadaļā “Projekti” un sazināties ar mums – labprāt dalīsimies informācijā par to, kā šādas nodarbības organizēt arī Jūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

Informāciju sagatavojusi projekta koordinatore Zane Johansone
Saziņai: zane.johansone@gmail.com, 28658741

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *