pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Dec 03, 2013 | Post by: Zane No Comments

Projekts „Pozitīvs skolas sākums” – atbalsts vecākiem un bērniem

 

No 2013. gada maija līdz novembrim tika īstenots projekts „Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem „Pozitīvs skolas sākums””. Tā galvenais mērķis: attīstīt speciālistu asistētas vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupas, kas citviet pasaulē ir ļoti populāras, bet Latvijā līdz šim par tām ir bijis maz informācijas.

Projekta tēma tika izvēlēta, pamatojoties uz vairāku pētījumu un aptauju rezultātiem, kuri liecina, ka tas interesē ļoti daudzus vecākus. Lai arī lielā daļā ģimeņu gatavošanās skolas gaitām norit harmoniski, tomēr ir daudz nianšu, kurām nozares speciālisti – psihologi un pedagogi – iesaka pievērst uzmanību jau laicīgi, tāpēc šā projekta mērķa grupa ir 5-6 gadīgo bērnu vecāki.

Piecu nodarbību laikā psihologi sniedza informāciju par bērnu vecumposmu īpatnībām un problēmu risināšanas un atbalsta saņemšanas iespējām, bet vecāki stāstīja par savu pieredzi. Daudz tika diskutēts par to, kas īpaši jāņem vērā, lai pāreja uz skolas vecumu notiktu harmoniski, un kādas prasmes bērnam jāapgūst pirms skolas gaitu sākšanas. Psihologi kā visbūtiskāko uzskata bērnu psihoemocionālās noturības nodrošināšanu. Vecākiem tas šķiet visgrūtāk paveicams, un to vēl vairāk sarežģī profesionālas informācijas trūkums. Tomēr ir vēl arī citi klupšanas akmeņi, piemēram, vecāki nereti nezina, kad bērns jāpiesaka skolā, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi un ko noskaidrot, lai pirmajā septembrī nebūtu jāpiedzīvo netīkami pārsteigumi.

Galvenais vecāku uzdevums ir dot bērnam drosmi sastapties ar nezināmo un spēju atrast veidus, kā pielāgoties jauniem apstākļiem un pienākumiem. To vislabāk var panākt ar ikdienas darbībām, attīstot pašaprūpes prasmes, kas ir pamats pašorganizēšanās spējai, un tai, uzsākot skolas gaitas, jābūt jau pietiekami nostiprinātai. Nodarbībās vecāki tika mudināti aizdomāties par ļoti daudzām lietām – par emocijām un prasmi tās atpazīt un pārvaldīt, par laika plānošanu, par dienas režīmu, stresa pārvarēšanu un citām ne mazāk svarīgām problēmām. Kā atzīst projekta dalībnieki – vecāki, ļoti liels ieguvums bija arī praktiskie ieteikumi, metodes un nodarbības, ko īstenot kopā ar bērniem, lai veicinātu dažādu skolā nepieciešamu prasmju attīstību.

Projekta vadītāju atziņa: laicīga informācijas saņemšana var atvieglot šo bērna pārejas posmu, ko psihologi raksturo kā vienu no pirmajām krīzēm cilvēka mūžā. Projekta gaitā tika sagatavoti vairāki informatīvie un mācību materiāli, ko ikviena izglītības iestāde, kam šāds projekts šķitīs saistošs, varēs viegli pavairot.

Pilotprojekta autori esam mēs –  “Latvijas Vecāku kustība”. Mēs strādā ar projektiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmīgu vecāku iniciatīvu pozitīvas bērnu audzināšanas un izglītošanas jomā, veicina vecāku un izglītības iestāžu sadarbību, kā arī tuvina labvēlīgu ģimeņu un bērnu intereses valsts politikas virzītājiem.

Projekts tapis sadarbībā ar Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādi un „Latvijas atkarības psihologu apvienību”. Projektu atbalsta Rīgas domes Labklajības departaments, finansējums piešķirts koncepcijas „Ģimenei draudzīga Rīga” īstenošanas ietvaros.

Projekta koordinatore: Zane Johansone, tālr: 28658741, zane.johansone@gmail.com.
Plašāka informācija par projektu sadaļā: Projekti

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *