pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 18, 2013 | Post by: Zane No Comments

Biedrība “Gaismas avots” meklē sadarbības partnerus MONTESORI pedagoģijā

 

Mūsu nesen kā nodibinātā biedrība “Gaismas avots”, kuras mērķi, atbilstoši statūtiem, ir:
1. Informēt vecākus, pedagogus un citus interesentus par bērnu izglītošanas un audzināšanas īpatnībām balstoties uz Humānās u.c alternatīvo pedagoģiju principiem.
2. Iedzīvināt alternatīvo pedagoģiju principus Latvijas izglītības iestādēs.
3. Organizēt pieaugušo un bērnu personības izaugsmes un mūžizglītības aktivitātes, pieredzes apmaiņu.
4. Apvienot vecākus jaunu izglītības iestāžu veidošanai Latgalē, balstoties uz Humānās u.c alternatīvo pedagoģiju principiem.
5. Aktivizēt vecāku un pedagogu sadarbību bērnu izglītošanas un audzināšanas procesā, popularizējot tikumiskās, garīgās un intelektuālās vērtības.

meklē sadarbības partnerus MONTESORI pedagoģijā!

Mūsu vēlme ir Rēzeknē vai tās apkārtnē atvērt šāda veida izglītības iestādi, bet pirms to daram, gribam doties pieredzes apmaiņā uz Montesori jau esošām izglītības iestādēm. Mūs interesē arī vecāku atsauksmes par šīs pedagoģijas rezultātiem.

Gaidīsim sadarboties gribošos un savu pieredzi neslēpjošos!

Brigita Arbidāne
biedrības “Gaismas avots” valdes priekšsēdētāja
Tel. +371  26582773

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *