pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 11, 2013 | Post by: Zane No Comments

Aicinājums vecākiem piedalīties Psiholoģijas dienu lekcijā un diskusijā

 

No 5. oktobra līdz 25. oktobrim Latvijā pirmo reizi notiek Psiholoģijas dienas, kuru laikā tiek organizēti dažādi pasākumi. Psiholoģijas dienu ietvaros Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  1.- 4. klašu vecākus aicina piedalīties lekcijā un diskusijā. 

17. oktobrī no plkst. 16.30 līdz plkst. 18.00 Kaņieru ielā 15 (latviešu valodā) un vienlaicīgi Rīgas 15. vidusskolas sporta halles konferenču zālē, 2. stāvā ( krievu valodā) notiks lekcija, kurā tiks raksturotas konkrētas situācijas, kā vecāku, bērna un skolas psihologa sadarbība var palīdzēt bērniem mācīties skolā.
– Bērns nemācās – ko darīt?
– Kabatas nauda un mantu kults klasē – kā līdzsvarot vajadzības?
– Dators un mācīšanās, kā apzināt disproporciju?

Lekcija un diskusija tiek organizēta divām grupām, divās darba valodās: latviešu un krievu valoda.  

Diskusijas laikā vecākiem vēlams speciālistiem uzdot konkrētus jautājumus, lai turpmāk veicinātu vecāku, bērnu un psihologu aizvien efektīvāku sadarbību, rodot atbildes uz vaicājumiem, piemēram: kādas ir vecāku gaidas un skolas psihologa iespējas tās īstenot; kas vecākus dara bažīgus, analizējot trauksmes rašanās cēloņus un meklējot risinājumus.

Sīkāk to var raksturot kaut viens piemērs:
Jēkabs pirmajā klasē bija tik pārsteigts par skolā valdošo kārtību, ka ne ar vienu nesarunājās, retās konfliktsituācijas risināja ar dūrēm, bet ne vārdiem. Sarunāties viņš sāka otrajā mācību pusgadā, sākumā lietojot pāris pašus nepieciešamākos vārdus. Zēns sāka lasīt tikai otrajā klasē pēc gadu mijas svētkiem. Pirmās klases pārbaudes darbu nokārtoja domājot, kas no viņa tiek prasīts, nevis izlasot uzdevuma noteikumus.
Skolas psihologs palīdzēja ne vien bērnam adaptēties skolas vidē, bet arī atbalstīja vecākus, izstrādājot rīcības soļus, kas veicināja bērna iekļaušanos skolas vidē un veiksmīgu mācīšanos.
Kopš šī notikuma ir pagājuši vairāk kā desmit gadi. Beidzot vidusskolu zēns ir ieguvis augstākos vērtējumus ne tikai eksaktajā jomā, bet arī latviešu valodā, viņš ar patiesu interesi mācās augstskolā, brīvajā laikā lasa grāmatas un sporto.

Pasākumu vada:
S. Lazdiņa – Izglītošanas centra ģimenei un skolai vadītaja;
R. Niedre – MA psych.;
T. Turilova – Miščenko, Dr.psych., Rīgas 66. speciālās vidusskolas psiholoģe;
J. Ļubenko – Dr. psych.;
Z. Šteinberga – MA psych., Rīgas 15. vidusskolas psiholoģe;
J. Tepļakova , MA psych.  

Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot Ivetai Grāvītei uz e-pasta adresi: iveta.gravite@riga.lv

Plašāk par šo un citiem pasākumiem Psiholoģijas dienu ietvaros: http://www.psihologijasdienas.lv/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *