pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Sep 26, 2013 | Post by: Zane No Comments

Projekts „Pozitīvs skolas sākums” – atbalsts vecākiem un bērniem

 

2013. gada 18. septembrī notika projekta „Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem „Pozitīvs skolas sākums” pirmā grupas tikšanās. Projekta galvenais mērķis: attīstīt speciālistu asistētas vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupas. Šādu grupu idejai pasaulē ir daudz atbalstītāju, un, lai gan to darbībai bijusi liela atdeve, Latvijā līdz šim par tām dzirdēts maz.

Projekta tēma ir izvēlēta pamatojoties uz vairāku pētījumu un aptauju rezultātiem, kurus apkopojot secinājām, ka šī ir viena no aktualitātēm, kas interesē ļoti daudzus vecākus. Lai arī lielā daļā ģimeņu gatavošanās skolas gaitām norit harmoniski, ir daudz nianšu, kurām nozares specialisti – psihologi un pedagogi – iesaka pievērst uzmanību jau laicīgi, tāpēc šā projekta mērķa grupa ir 5-6 gadīgo bērnu vecāki.

Daži jautājumi, kas satrauc vecākus un uz kuriem tiks meklētas atbildes arī šī projekta laikā:
-kā saprast vai bērns ir emocionāli un sociāli gatavs pārmaiņām;
-vai bērns ir apguvis visas nepieciešamās pašapkalpošanās prasmes un spēs patstāvīgi tikt gala ar jaunajiem pienākumiem/situācijām;
-kādas prasmes bērnā jāattīsta, lai iejušanās jaunā kolektīvā, komunikācija ar vienaudžiem un pedagogiem noritētu veiksmīgi;
-kā saprast vai izvēlētās skolas vīzija sakrīt ar vecāku vīziju un ko darīt, ja rajonā ir tikai viena skola, tomēr tā neapmierina vecāku prasības, un vai vecākiem ir tiesības izvēlēties;
-kā veidot bērna dienas režīmu, kas palīdzētu mācību procesā un neradītu lieku stresu;
-kā novērtēt bērna nogurumu un kādas būtu bērniem piemērotas stersa pārvarēšanas tehnikas utt.

Projekta laikā plānotas piecas nodarbības. Tajās specialisti–psihologi vecākiem palīdzēs sagatavoties veiksmīgai skolas gaitu uzsākšanai, gan sniedzot ieteikumus, gan ar praktiskiem piemēriem mudinās pašiem secināt, kas ir svarīgākais un kam pievērst uzmanību šajā pārejas posmā.

Programmu varēs viegli multiplicēt un izmantot citās pirmsskolas izglītības iestādēs, jo tai būs pieejama visa nepieciešamā informācija: programma, rokasgrāmata (speciālistiem), buklets (vecākiem), rekomendācijas, kas tiks izstrādātas projekta norises gaitā.

Pilotprojekta idejas autori esam mēs – “Latvijas Vecāku kustība” un šobrīd strādājam pie vairākiem projektiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmīgu vecāku iniciatīvu pozitīvas bērnu audzināšanas un izglītošanas jomā, veicināt vecāku un izglītības iestāžu sadarbību, kā arī tuvināt labvēlīgu ģimeņu un bērnu intereses valsts politikas virzītājiem.

Projekts tapis sadarbībā ar Rīgas 208. Pirmsskolas izglītības iestādi un „Latvijas atkarības psihologu apvienību”. Projektu atbalsta Rīgas domes Labklajības departaments, finansējums piešķirts koncepcijas „Ģimenei draudzīga Rīga” īstenošanas ietvaros.

Projekta koordinatore: Zane Johansone, tālr: 28658741, zane.johansone@gmail.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *