pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Sep 10, 2013 | Post by: Zane 1 Comments

Humānās pedagoģijas nometne – iespaidi, atziņas un Amonašvili lekcija jau oktobrī!

 

„Humānās pedagoģijas ceļš ir grūts, jo rūpes par vienu Bērnu ir rūpes par cilvēci kopumā, rūpes par garīgi-tikumisko cilvēces esamības sākumu”
/Š.Amonašvili/

jeb

kā es piedalījos Humānās pedagoģijas vasaras nometnē.

Esmu divu bērnu mamma no Rēzeknes un šovasar man laimējās piedalīties Humānās pedagoģijas vasaras nometnē „Skolotājs – Humānās pedagoģijas bruņinieks”, kura notika Latgalē – Bebrenē. Iespaidi – FANTASTISKI! Trīs dienas pavadīju dvēseles radinieku kolektīvā! Bijām aptuveni kādi 50 dalībnieki – visi skolotāji un es viena kā vecāku pārstāve. Uzņēma mani silti un bija gandarījums iepazīt patiesi inteliģentus, garīgi gaišus un pozitīvus skolotājus, kuri visi kā viens, šo garīguma pakāpi sasnieguši ejot personiskās izaugsmes ceļu – pirmām kārtām mainot sevi, nevis citus. Humānās pedagoģijas skolotāji būtībā ir visa labā un tikumiskā kalpotāji  – gara gaismas nesēji  jeb dvēseļu bruņinieki, kuri soli pa solītim savā pedagoģiskajā praksē iedzīvina patiesas cilvēciskas cieņas pilnu attieksmi pret bērnu kā unikālu personību, kurai ir savs dzīves ceļš ejams un savs unikāls uzdevums veicams. Es dziļi sirdī ticēju un zināju, ka šādi skolotāji – skolotāji pēc aicinājuma jeb gaismas nesēji eksistē un te nu es viņus sastapu!!! Konstatēju, ka daudzās parastajās Latvijas skolās pedagogi jau gadiem strādā balstoties uz Humānās pedagoģijas pieeju, ar mērķi audzināt un skolot cildenus, tikumiskus mūsu valsts pilsoņus.  Humānās pedagoģijas principi būtībā ļoti sasaucas ar manu iekšējo pārliecību par bērnu sākotnējo viedumu un par to, ka skolotājs un vecāks ir tikai tas, kurš rūpējas, lai bērns varētu savā dzīvē īstenot savu misiju, kas tam paredzēta jau kopš dzimšanas.  Vasaras nometnē triju dienu garumā man bija tā laime dzirdēt un redzēt izcilus pedagogus un psihologus no Latvijas, Lietuvas (Klaipēdas), Krievijas (Kaļiņingradas) un izjust patiesu starptautiskās inteliģences gaisotni.  Kaļiņingradas studentu teātra „Trešais stāvs” režisors apbūra klātesošos ar virtuozu un dvēseliski dziļu viena aktiera teātra izpildījumu, kas lika aizdomāties par patiesajām dzīves vērtībām. Vakarā klausījāmies brīnišķīgus dzejas lasījumus un dvēseliski dziļas dziesmas Kaļiņingradas ciemiņu izpildījumā. Uzzināju, ka Humānās pedagoģijas metodes tiek ieviestas arī pilsētu lielajās skolās, kur klasēs ir ap 30 bērniem – piem. Jelgavas 5.vidusskolā, Daugavpils 3.vidusskolā un 12.vidusskolā, Rīgas Franču licejā, Rīgas Anniņmuižas vidusskolā. Humānās pedagoģijas ieviesēji ir sākot no viena progresīva skolotāja skolā, kurš ievieš šo pieeju vienīgi savā darba praksē, līdz pat idejai, ka visa skola sāk darboties, ievērojot Humānās pedagoģijas principus. Skolotāji dalījās pieredzē par to, ka Humānās pedagoģijas idejas, līdzīgi pozitīvam vīrusam, no viena skolotāja skolā pakāpeniski „pielīp” arī citiem pedagogiem. Viens nu ir skaidrs, ka ar jauno paaudzi jāstrādā izmantojot jaunas metodes, jo vecās vienkārši vairs nedarbojas un to ir konstatējuši visi – gan vecāki, gan pedagogi. Izpratu arī to, ka Latvijā esošo nesaskaņu pedagogu un vecāku starpā galvenais cēlonis lielā mērā ir meklējams tolerances un empātijas trūkumā. Ne jau vainīgo meklēšana, atrašana un sodīšana var sekmēt šo divu, dažreiz pat naidīgo grupējumu – skolotāju un vecāku – attiecību uzlabošanos. Līdzīgi kā ģimenē – vīra un sievas attiecību kvalitāte ir mērāma spējā piedot un spējā mainīties katram pašam – nevis spējā mainīt otru, izmantojot varas un piespiešanas metodes. Arī skolotāju un vecāku attiecībās vienīgi spēja sadarboties bērna audzināšanas un izglītošanas labā, piedodot un aizmirstot visas līdzšinējās neveiksmes vai kļūdas, ir patiesa nākotnes panākumu atslēga. Uzlabojot savstarpējo komunikāciju, vecāki un pedagogi var sasniegt fantastiskus rezultātus bērnu audzināšanas un skološanas procesā, pie nosacījuma, ka sasniedzamie mērķi ir paša bērna mērķi, nevis vecāku vai skolotāju ambīcijas sava tēla spodrināšanai.

Vasaras nometnē iegādājos arī humānās pedagoģijas aizsācēja Šalvas Amonašvili grāmatas „Dzīves skola” (vairāk domāta pedagogiem) un „Balāde par audzināšanu” (vairāk domāta vecākiem), kuras esmu sākusi lasīt un nu sapratu, ka tieši šis – Humānās pedagoģijas ceļš ir ļoti perspektīvs jaunās paaudzes izglītošanā, jo balstās uz patiesu bērna būtības izpratni, paredzot nevardarbīgu mācību vielas apguvi, kur vecāki un pedagogi atbalsta bērnu viņa virzībā pa apziņas izaugsmes kāpnēm. Turklāt Humānās pedagoģijas metodes reāli var ieviest jau esošajā izglītības sistēmā.

Iesaku vecākiem būt aktīvākiem un pašiem sākt aicināt pedagogus iepazīties ar šo pedagoģisko virzienu! Humānās pedagoģijas filozofiju var pakāpeniski iedzīvināt jebkurā Latvijas skolā, nedibinot īpašas skolas – šāda pieredze eksistē jau vairāku gadu garumā  un to par labu atzīst paši pedagogi. Aicinu vecākus un pedagogus izmantot unikālu iespēju šoruden – skolēnu rudens brīvdienās apmeklēt izcilā skolotāja Šalvas Amonašvili lekcijas Blīdenē (netālu no Saldus) – sīkāku informāciju meklējiet Blīdenes pamatskolas MĀJAS LAPĀ  

Kaut gan Humānās pedagoģijas ceļš ir grūts, tas ir balstīts uz patiesām vērtībām un tieši tādēļ iesaku to iet. Visiem zināms, kur tie vieglie ceļi ved – nekur!
Veiksmi visiem sava ceļa meklējumos un lai mums izdodas iedzīvināt Humāno pedagoģiju Latvijas ģimenēs un skolās!

Mīlestību un veiksmi visiem vēlot,
Brigita Arbidāne

One Comment to Humānās pedagoģijas nometne – iespaidi, atziņas un Amonašvili lekcija jau oktobrī!

  1. evisa
    September 10, 2013 11:51 am

    Liels paldies par jauko rakstu!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *