pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Mar 13, 2013 | Post by: Zane No Comments

Kādu skolu saviem bērniem vēlas Jelgavas vecāki?

 

2013. gada 6. martā Jelgavā notika biedrības „Latvijas Vecāku kustība” organizēta diskusija, lai noskaidrotu vai vecākiem Jelgavā ir iespēja izvēlēties bērnam atbilstošu sākumskolu.

Diskusijā piedalījās vecāki, pedagogi un Jelgavas pašvaldības pārstāvji, kā rezultātā bija iespējams izveidot bērniem atbilstošas sākumskolas būtiskākās iezīmes.

Priekšlikumu bija daudz, svarīgākie no tiem:
– veidot mazas skolas vai skolas, kurās ir nodrošināta norobežota teritorija bērniem, kas mācās sākumskolas klasēs; klasē bērnu skaits ne lielāks kā 15-20 bērni;
skolas vide ir jāveido emocionāli labvēlīga bērniem, vecākiem un pedagogiem;
– skolā būtu jānodrošina veselīgs un garšīgs uzturs;
– par obligāto mācību saturu svarīgākai būtu jābūt bērna pilnvērtīgai, vispusīgai attīstībai;
– bērniem mācību procesā būtu jānodrošina aktivitātes svaigā gaisā, kā arī mācību procesā būtu jāizmanto gan dabas materiāli, gan jaunākās tehnoloģijas;
– mācību saturā būtu jābūt iekļautai arī bērna audzināšanai; šai informācijai jābūt sabalansētai un sasniedzamai, vairāk balstītai uz eksperimentiem un praktiskiem dzīves piemēriem;
– skolotājam vajadzētu bērnam mācīt analizēt lietas un domāt radoši; mācību satura apguvē vairāk izmantot iespējas, ko sniedz mūzika (mācīties caur mūziku);
– vairāk būtu jāpiemēro princips – metode, kad bērns māca bērnu un pedagogs ir vien šī procesa vadītājs;
– papildus būtu nepieciešams, lai pedagogs spētu dažādi pasniegt mācību vielu, lai katrs bērns atbilstoši savai individualitātei spētu apgūt mācību saturu.

Diskusijas laikā dalībnieki diskutēja par problēmām, kas traucē augstākminēto sasniegt jau šodien, kā arī vecāki tika informēta, kas no šīm iezīmēm skolās jau tiek īstenots. Galvenās problēmas ir finansējums, pedagogu pārslodze un citi faktori, kas traucē veidot šādas skolas.

Pašvaldības pārstāvji aicināja vecākus vairāk iesaistīties skolas dzīvē un nebaidīties iet uz skolu un runāt par problēmām un savām iniciatīvām, kā arī mudināja iepazīties ar pedagogiem jau pirms bērni ir uzsākuši skolas gaitas.

Vienlaicīgi informējam, ka diskusijas rezultātā biedrība „Latvijas Vecāku kustība” sadarbībā ar biedrību „Saules skola” ir uzsākusi darbu, lai arī Jelgavā taptu jauna tipa skola, kura atbilstu iepriekš norādītājām bērnam atbilstošas sākumskolas iezīmēm.
Šādas skolas izveidei iedvesma ir gūta no Siguldas pieredzes, kur sadarbojoties pašvaldībai, pedagogiem un vecākiem sākot ar 2013. gada 01. septembri darbību uzsāks jauna, moderna skola Laurenčos.
Skolas veidošanas procesā aicinām iesaistīties vecākus, pedagogus un Jelgavas pašvaldību. Interesenti ir aicināti sazināties ar biedrības „Latvijas vecāku kustība” Jelgavas koordinatori Evisu Stankus, rakstot – evisa.stankus@gmail.com.

Biedrības „Latvijas Vecāku kustība”
Valdes locekle Evisa Stankus
t.26188368

Šīs diskusijas ideja radās vecāku līderu apmācību laikā, kuras tiek organizētas vecāku sadarbības un izglītības projekta Open parents ietvaros (www.openparents.lv).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *