pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Feb 20, 2013 | Post by: Zane No Comments

Vecākiem saistošs semināru cikls Valmierā

 
Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centrs sadarbībā ar „Vidzemes valdorfizglītības atbalsta biedrību” no 9. februāra piedāvā vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem divpadsmit semināru ciklā izzināt dažādus jautājumus, kas saistīti ar cilvēka, īpaši bērna, attīstības jautājumiem, izglītības vērtībām, cilvēka attīstības cikliem, ritma spēku, dažādām maņām un to kopšanu, veselīgu izglītību un audzināšanu, kā arī ar valdorfizglītības pamatnostādnēm un metodēm sākot no pirmsskolas līdz pat vidusskolas noslēgumam.
 
Semināros būs iespējas gūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un pieredzi, uzdot jautājumus gan publiski, gan individuāli. Seminārus vadīs profesionāli lektori gan no Latvijas, gan ārvalstīm (Somija, ASV) ar daudzu gadu pieredzi valdorfizglītībā un citos ar cilvēka dzīves aspektiem saistītos jautājumos, tai skaitā vecāki, kuri ir izvēlējušies valdorfizglītību saviem bērniem, un šo izglītības iestāžu absolventi, kas turpina savu izglītību gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 
Semināru cikla noslēgumā plānots tikties vecāku, pedagogu, citu interesentu, lektoru un skolu absolventu forumā, lai, balstoties uz iegūtajām zināšanām, vienotos par nākotnes sadarbības iespējām.
 
 
Sīkāka informācija par darba gaitu un turpmākajiem semināriem:
Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centrs,
108. kab., Cēsu iela 4, Valmiera,
Tālr.: 64207227 vai 28374150;
e-pasts: vmc@va.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *