pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Feb 19, 2013 | Post by: Zane No Comments

Vecāki kļūst par līderiem

 

16. un 17. februārī veiksmīgi aizritējis treniņseminārs par vecāku izaugsmes centru izveidi, kas pulcināja kopā uzņēmīgus vecākus no dažādiem Latvijas novadiem.

Apmācību organizators ir biedrība „Latvijas Vecāku kustība”, kas kopā ar Igaunijas mācību centru „Hea Algus” un Lietuvas konfliktu novēršanas asociāciju realizē „Nordplus Adult” līdzfinansētu vecāku izglītošanās un sadarbības projektu „Parent education and cooperation Project Parent-to-Parent („Open Parents”).

Divu dienu mācībās vecāki no Rīgas, Jelgavas, Ozolniekiem, Kuldīgas, Glūdas, Jaunpiebalgas, Dobeles, Tukuma, Talsiem un Olaines apguva praktiskas zināšanas lokālo centru izveidē un vadīšanā, komunikācijas un sarunu organizēšanā, komandas veidošanā un konfliktu risināšanā. Mācības tika organizētas, izmantojot neformālās pieaugušo izglītošanās metodes, kas teorētiski saņemtās zināšanas nostiprina ar praktiskiem treniņiem, lomu spēlēm un vecākiem aktuāliem uzdevumiem.

Šis ir vecāku – līderu mācību pirmais posms, kam sekos četru sestdienu praktiskie treniņi, kurus vadīs vecāki paši, trenējoties uzstāšanās, pārrunu un grupu vadīšanās prasmēs, kā arī apgūstot vecākiem svarīgas zināšanas bērnu audzināšanas un izglītošanas jomās.

Vecāku-līderu mācību mērķis ir sniegt zināšanas un atbalstu uzņēmīgiem vecākiem, kuri ir gatavi dažādos Latvijas reģionos veidot vecāku izaugsmes centrus, kas būtu viegli pieejami vietējām ģimenēm, palīdzot risināt reģionā svarīgus jautājumus bērnu audzināšanas un izglītošanas jomās. Centru darbību organizēs paši vecāki, nepieciešamības gadījumā vecāku tikšanās reizēs pieaicinot speciālistus un konsultantus.

Uz šādu centru izveides nepieciešamību norādīja iepriekš biedrības „Latvijas vecāku kustība” veiktie pētījumi, kuros tika secināts, ka vecāki var saņemt valsts vai pašvaldības finansētu palīdzību tikai tad, ja nokļuvuši riska vai nelabvēlīgo ģimeņu statusā. Tādēļ reģionos lokāli viegli pieejamas bezmaksas mācības, organizētas tikšanās vai konsultācijas vecākiem, kas rūpējās par savas ģimenes attīstību un bērnu izglītību, ir jāorganizē vecākiem pašiem.

Plānots, ka katra šāda centra darbību vadīs viens vai divi vecāki-līderi, kas organizēs vietējo vecāku tikšanās, pašpalīdzības grupas un mācības. Vienlaikus tiks veidota sadarbība ar vietējām pašvaldībām, izglītības iestādēm un uzņēmējiem, kam rūp pilsoniski aktīvu un valsts attīstībā ieinteresētu ģimeņu veidošanās.

Biedrība „Latvijas vecāku kustība” aktīvi strādā pie projektiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmīgu vecāku iniciatīvas pozitīvas bērnu audzināšanas un izglītošanas jomā, veicināt vecāku un izglītības iestāžu sadarbību, kā arī tuvināt labvēlīgu ģimeņu un bērnu intereses valsts politikas virzītājiem.

Informācija par „Open parents” projektu: www.openparents.lv
Informācija par biedrību „Latvijas vecāku kustība”  www.tautasskola.lv

Projekta „Open parents” vadītāja: Ivita Mauriņa, tālr: 25463263, ivitam@inbox.lv
Sagatavoja: Iveta Pavziniuka, tālr: 26336227, iveta@saulesskola.lv

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *