pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Dec 13, 2012 | Post by: Zane No Comments

Pētījums – vecāku izglītošanās iespējas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

 

Pētījums – vecāku izglītošanās iespējas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Noslēdzies „Latvijas Vecāku kustības”, Igaunijas mācību centra „Hea Algus” un Lietuvas konfliktu novēršanas asociācijas veiktais pētījums par vecāku izglītošanās iespējām. Pētījums tik veikts visās trijās Baltijas valstīs un tajā piedalījās nepilns 1000 vecāku, tika organizētas vecāku un izglītības ekspertu diskusijas.

Visās trijās Baltijas valstīs vecāki atdzīst, ka kursi, kas organizēti par vecākiem un ģimenēm svarīgām tēmām, ir noderīgi un aktuāli. 74% Latvijas (LV), 60% Igaunijas (EE) un 37% Lietuvas (LT) aptaujāto vecāku šādus kursus nav apmeklējuši, bet labprāt vēlētos to darīt, ja vien būtu pieejama informācija par tiem, tiktu nodrošināta kursu ģeogrāfiskā un finansiālā pieejamība, kā arī bērnu pieskatīšanas iespēja kursu norises laikā.

Lielākā daļa vecāku (LV- 85%, EE- 93%, LT- 88%) kursus apmeklētu, lai iegūtu jaunu informāciju, tomēr Lietuvas un Latvijas vecākiem ir svarīgi arī dalīties savā pieredzē, satikt jaunus cilvēkus, kā arī atpūsties un labi pavadīt laiku.

Par labāko informācijas saņemšanas veidu vecāki pārsvarā uzskata informācijas saņemšanu e –pastā (LV- 81%, EE- 75%, LT- 81%). Tas norāda uz nepieciešamību pēc vienotas datu bāzes, kur tiktu apkopota informācija par vecāku izglītošanās iespējām. Tajā reģistrējoties, vecāki saņemtu aktuālu informāciju par savā reģionā notiekošām apmācībām, kursiem un tikšanās vietām.

Visās Baltijas valstīs vecāki vispirms vēlās izprast savus bērnus, mācoties par bērnu emocionālo audzināšanu, disciplīnu un motivācijas veidošanu, kā arī bērnu talantu un radošuma attīstīšanu – vidēji 60% vecāku ir norādījuši šīs tēmās kā svarīgākās. Lietuvā puse aptaujāto vecāku vēlētos apmeklēt apmācības arī par partnerattiecībām un komunikāciju ģimenē.

Kā visefektīvāko vecāku izglītošanās metodi respondenti kopumā norādījuši semināru un diskusiju apmeklēšanu (LV- 60%, EE- 53%, LT- 66%), otrajā vietā ierindojas praktiski un aktīvi treniņi mazās grupās. Jāatzīmē, ka Igaunijā respondenti visaugstāk vērtē speciālistu lekcijas un pašizglītošanos, kamēr Lietuvā vecāki kā efektīvu metodi novērtē arī pašpalīdzības grupas.

Lielākā daļa vecāku uzskata, ka apmācības būtu jāapmaksā valstij un pašvaldībām (LV- 77%, EE- 73%, LT- 70%). Interesanti, ka par vecāku gatavību pašiem segt apmācību izdevumus, viedoklis būtiski atšķiras- Lietuvā par pieņemamu šādu variantu atzīst 64%, Latvijā- 38%, kamēr Igaunijā vien 11% aptaujāto. Tas skaidrojams ar to, ka Igaunijā vecāku apmācības ir pieejamas un atbalstītas valsts un pašvaldību līmenī.

Pētījumā secināts, ka kursi vecākiem vairāk pieejami pilsētu maksātspējīgai iedzīvotāju daļai. Bezmaksas kursus vecāki var saņemt tikai tad, ja ģimene jau iekļauta sociālā riska kategorijā. Vecāki, kas vēlās novērst krīzes iestāšanos ģimenē vai skolā, bet nespēja par konsultācijām vai apmācībām samaksāt, kvalitatīvu un plašu bezmaksas informatīvo atbalstu saņemt nevar.

Analizējot pētījuma datus Latvijā, var secināt, ka pašvaldības nevienmērīgi piedalās pieaugušo izglītības nodrošināšanā. Pārsvarā pašvaldības līdzfinansē neformālās izglītības un hobiju kursus (dekupāža, floristika, valodas, datorprasmes), nevis vecāku izglītošanos sistemātiskā un ilgtspējīgā veidā.

Padziļinātās diskusijās vecāki atklāja, ka apmeklējot kursus, vecāki vispirms cer saņemt praktisku informāciju un padomus, kas palīdzētu atrisināt ikdienas problēmas, nevis teorētisku lektora priekšlasījumu. Svarīgi ir tas, lai kursu vadītājs būtu kompetents speciālists, ideāli, ja pats ir vecāks, kurš savā praksē pārbaudījis vecākiem ieteiktos risinājumus.

Lietuvā veiksmīgi tiek organizētas vecāku pašpalīdzības grupas, kur satiekas vecāki ar līdzīgām ikdienas situācijām un kopīgi meklē risinājumus, atbalstot viens otru. Kopējā pieredze ļauj pilnībā apzināties otra vecāka problēmu, pieņemt bez kritikas viņa domas un darbību, kā arī palīdzēt atrisināt sarežģīto situāciju, daloties savā personīgajā pieredzē. Arī Latvijā vecāki diskusiju laikā norādījuši, ka pašpalīdzības grupas būtu labākais risinājums dažādām problēmām, ar kurām ikdienā saskaras vecāki, taču nozīmīgs faktors ir šādu grupu pieejamība.

Vēl viens svarīgs aspekts, uz ko norādīja vecāki, ir atbalsta sniegšana bērniem skolā. Ne tikai intelektuālā, bet arī sociālā un emocionālā jomā. Aiz vien lielāka daļa vecāku vēlās atbalstīt savus bērnus izglītības iestādēs, tādēļ aktīvi iesaistās skolā notiekošajos procesos. Arī šajā gadījumā vecākiem nepieciešama informācija un izglītošanās, lai spētu rast labāko risinājumu.

Vecāki ir pirmie audzinātāji saviem bērniem, tādēļ ir nepieciešamas programmas, kas atbalstītu un sagatavotu vecākus šai lomai. Igaunijā daudzi skolām piesaistītie mācību centri piedāvā kursu vecākiem par vecāku lomu izglītībā. Valsts līmeņa vecāku organizācija Igaunijā piedāvā seminārus un apmācību kursus vecākiem, kuri ir bez maksas vai par nelielu samaksu. Lietuvā arī tiek organizēti kursi par vecāku iesaistīšanu mācību procesā. Šobrīd Lietuvā vienotā projektā ir iesaistītas 150 skolas, ar mērķi izveidot vecāku kopienas katrā pilsētā. Diemžēl Latvijā netiek rīkoti kursi par vecāku iesaistīšanu izglītības procesā; ir daži projekti, kuros šāda veida aktivitātes ir iekļautas, bet tie nav pieejami visiem vecākiem.

Pētījums notika „Nordplus Adult” līdzfinansēta projekta „Parent education and cooperation Project Parent-to-Parent („Open Parents”) ietvaros, kura mērķis ir attīstīt inovatīvas metodes Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecāku izglītošanās jomās.

Balstoties uz pētījuma datiem, projekta iniciatori „Latvijas vecāku kustība” ir uzsākusi pilotprogrammas izstrādi, kas 20 dažādu Latvijas pilsētu un pagastu aktīviem vecākiem (vecākiem-līderiem) sniegs iespēju apgūt zināšanas apmācību organizēšanā, grupu un sarunu vadībā kā arī finansējuma piesaistē. Lai vecāku izglītošanās iespējas būtu ģeogrāfiski pieejamas vecākiem dažādos Latvijas novados, katrs vecāks-līderis tiks aicināts savā pilsētā vai pagastā organizēt vecāku tikšanās un apmācības par vecākiem aktuālām tēmām.

„Latvijas Vecāku kustība” strādā arī pie vecāku – līderu atbalsta programmas izveides un vienotas atbalsta datu bāzes izstrādes, kas apkopotu dažādas neformālās izglītošanās metodes un speciālistu konsultācijas. Izstrādes un plānošanas procesā tiek ņemta vērā Igaunijas plašā pieredze vecāku apmācību organizēšanā un Lietuvas partneru pieredze pašpalīdzības grupu organizēšanā.

Informācija par projektu: www.openparents.lv

Sagatavoja: Iveta Pavziniuka, tālr: 26336227, iveta@saulesskola.lv
Projekta vadītāja: Ivita Mauriņa, tālr: 25463263, ivitam@inbox.lv

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *