pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Nov 15, 2012 | Post by: Zane No Comments

LVK paveiktais 2012. gadā!

 

Tuvojās gada beigas un arī LVK, lai nospraustu prioritātes un izvirzītu mērķus nākamajam gadam, ir apkopojusi šī gada notikumus- tā teikt, lai atskatītos, kas ir izdarīts, ko varbūt vajadzēja darīt savādāk, izvērtētu, izdarītu secinājumus un turpinātu!

Janvāris

* Turpinās sadarbība ar studiju Dabas Vēstniecība. Radošās nodarbības apmeklējām gan mēs- pieaugušie, gan mūsu bērni un rezultāti iepriecināja visus! LVK biedriem tika nodrošinātas atlaides!

* 21.janvārī aizsākās LVK organizēts semināru cikls “Par veselīgu dzīvošanu”. Ciemos aicinājām mediķus, viedus un dažādās jomās zinošus cilvēkus, kas iedziļinājušies kādā viņiem un arī mums svarīgā jautājumā. Lai arī atsauksmes par lektoriem nebija viennozīmīgas (cik cilvēku, tik viedokļu), daudzi no viņiem tika novērtēti ļoti pozitīvi! Nākošajā gadā, darbs pie dažādām apmācībām, turpināsies!

* Atsaucoties Rīgas Domes aicinājumam, tika nosūtīta vēstule, kurā paudām viedokli par Rīgas domes Sabiedrības integrācijas stratēģijas projektu, par ko sīkāk lasāms TE
Mūsuprāt– ja reiz sabiedrības locekļi tiek aicināti izteikt viedokli, tad šis viedoklis ir jāpauž! Nostāju neesam mainījuši un joprojām, ja vien nepieciešams, sniedzot informāciju gan masu medijiem, gan institūcijām.

Februāris

* Projektu mēnesis. Tika iesniegts Nordplus finansējuma saņemšanai projekts par jaunu pieeju vecāku izglītošanā (apstiprināts, tiek īstenots). Diemžēl projekts par vecāku līdzdalību pirmsskolu izglītībā no Rīgas Domes puses tika noraidīts; oficiālais noraidījuma iemesls- neesot veikti pētījumi. Pētījumus esam veikuši un ar šo projektu domājam startēt arī 2013.gada projektu konkursā.

Marts

* 16.martā LR1 Ģimenes studijā par vecāku iniciatīvu grupām arī LVK pārstāve Ivita Mauriņa.

* 18.-23.marts- I.Mauriņa dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, lai iepazītos ar izglītības sistēmu un vecāku līdzdalības īstenošanu. Šis brauciens tika finansēts no ES Mācību braucienu programmas līdzekļiem. Vairāk informācijas TE

*  Ņemot vērā, ka LVK atbalsa dažādus izglītības iegūšanas virzienus/veidus, sadarbībā ar mājmācību aktīvistiem tika sagatavota un nosūtīta vēstule IzM. Pateicoties šai iniciatīvai, tika izveidota darba grupa.

*  Veicam ekspress aptauju, lai noskaidrotu vecāku viedokli un informētības līmeni izglītības politikā. Atsaucība- iepriecinoša, iegūtie dati tiek izmantoti projektam, ko gatavojam Sabiedrības integrācijas fonda NVO administratīvās kapacitātes projektu konkursam.

Aprīlis

* 04.aprīlī LVK pārstāve Evisa Stankus piedalās apdrošināšanas kompānijas Compense Life Vienna Insurance Group SE conference organizētā konferencē, kur tika aicināta izteikt viedokli par bezmaksas veselības pieejamību bērniem Latvijā. LVK veic mini vecāku aptauju un, ņemot vērā aptaujas rezultātus, konferencē tiek prezentēts vecāku viedoklis, par ko vairāk lasiet ŠEIT

* 26.-29.aprīlis- I.Mauriņa piedalījās Eiropas vecāku asociācijas organizētajā konferencē „Kopā”, kas notika Lihtenšteinā. Šo braucienu atbalstīja fonds ”Jamuna”. Vairāk informācijas TE

Maijs

* 12.maijā norisinājās pirmais Latvijas Vecāku forums, kura līdzorganizators ir arī LVK. Ar LVK starpniecību tika saņemta Eiropas Vecāku asociācijas atbalsta vēstule vecāku iesāktajām aktivitātēm Latvijā.

* 7.maija pēcpusdienā saruna LR1 raidījumā “Ģimenes studijā” par vecāku līdzdalības jautājumiem. Sarunā piedalījās divi no Vecāku foruma organizatoriem- LVK (Ivita Mauriņa) un www.berniemdraudzigs.lv (Kristīne Dūdiņa).

* 22.maijā LVK pārstāve Vita Žīgure piedalījās Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisijas sēdē, kurā izskatīja jautājumus par vispārējās izglītības mācību iestāžu koru repertuāru VISC organizētajās koru skatēs, dziesmu tekstu neatbilstību bērnu vecumposmam un pozitīvas vērtīborientācijas audzināšanā. Galvenie secinājumi- beidzot skaidri valstiskā mērogā nodefinēt izglītības pamatvērtības. Tā arī netika sagaidīts kāds priekšlikums, kā mainīt esošo situāciju, kad teorija (dokumenti) krasi atšķiras no prakses (mācību līdzekļu satura un īstenojuma).

* 19.maijā LVK, sadarbībā ar biedrību „Saules skola”, uzsāka apmācību ciklu vecākiem un pedagogiem, kas norisinājās Jelgavā. Apmācību mērķis ir veicināt vecāku un pedagogu sadarbību pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs, kā arī sniegt aktuālu informāciju bērnu attīstības un izglītošanas jomā.

* 24.maijā Jelgavā notika diskusija par to, kāpēc vecāki nevēlas iet uz vecāku sapulcēm un kā veiksmīgāk attīstīt sadarbību starp skolu un vecākiem.

Jūnijs

* Kopš 2011/2012. mācību gada beigām Tukuma novadā tika apzināti aktīvie vecāki, kā rezultātā 2 un 15.jūnijā tika organizētas tikšanās ar vecākiem, kuras laikā tika prezentētas LVK idejas un darbība.  Šobrīd Tukuma aktīvie vecāki organizē LVK Tukuma novada nodaļas reģistrāciju.

* 05.jūnijā portālā www.lvportals.lv tika publicēts LVK dibinātājas Evisas Stankus raksts „Vai vecākiem ir tiesības izvēlēties bērnudārzu?”. Rakstā ir aprakstīti MK Demogrāfisko lietu padomes darba grupas par pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību pašvaldībās izstrādātie priekšlikumi, kā palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību pašvaldības. Pirms publikācijas tika veikta aptauja, kurš no piedāvātājiem risinājumiem būtu visatbilstošākais vecāku interesēm.

* 13.jūnijā LVK pārstāvji devās uz Jēkabpili, lai tiktos ar biedrību ”Vecāki izglītības atbalstam”. Jēkabpilī ir iedvesmojoši labi piemēri, kā vecāki sadarbojas ar pašvaldību un skolu. Aktīvo vecāku apzināšana un komunikācija ir viens no galvenajiem LVK uzdevumiem.

* 29.jūnijā noslēdzās reformu darba grupu pirmais posms, kur IZM reformu darba grupas sniedz pārskatu par paveikto. LVK pārstāvniecība tika nodrošināta Finansu reformu grupā, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus kā iespējams uzlabot izglītības sistēmas finansēšanu, kā arī izvērtēt valsts galvojuma sistēmas lietderību.

Jūlijs

* 14.jūlijā biedrības „Latvijas Vecāku kustība”, „Vecāki par izglītību”, “Vecāki izglītības atbalstam” sniedz atzinumu par Vispārējās izglītības likuma izmaiņām saistībā ar skolu padomēm. Esam par stiprākām padomēm (pašpārvaldēm), tāpēc darbs pie šī jautājuma ļoti aktīvi turpinās arī šobrīd!

* 19.jūlijā notiek vecāku organizāciju saliedēšanas pasākums, kuru vadīja Michael Fuchs- cilvēks, kurš organizācijām visā pasaulē palīdz uzlabot uzņēmējdarbību. Pasākumā piedalās LVK, „Vecāki par izglītību”, „Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm”, Latvijas Progresīvās izglītības biedrība.

21.jūlijā LR1 Ģimenes studijā tēma: “Kā attīstīt vecāku pašpārvaldi skolā? Vai vecāku padomju pastāvēšanai ir alternatīva?”. Studijā piedalās arī LVK biedri no Jelgavas un Lielvārdes. Raidījuma laikā tika diskutēts par to, ko vajadzētu darīt, lai vecāki aktīvāk iesaistītos bērnu izglītošanas procesā un kā veicināt skolu pašpārvalžu aktīvāku darbību.

Augusts

* 28.augustā LVK tiekas ar Alūksnes un Apes novadu skolu direktoriem un skolu padomju pārstāvjiem, lai popularizētu vecāku un skolas sadarbības lielo nozīmi, kā arī stāsta par Latvijas vecāku forumu. Notiek tikšanās arī ar Cēsu Izglītības pārvaldes darbiniekiem- Cēsīs ir daudz labās prakses piemēru vecāku līdzdalības jomā.

28.augustā notiek arī Vecāku foruma veidota diskusija Latvijas Universitātē, lai runātu par iemesliem, kāpēc MK nav piešķīris 23 miljonus latus bērnudārzu rindu mazināšanai. Tikšanās laikā tiek uzklausītas pašvaldības, kuras ir atrisinājušas bērnudārzu rindu jautājumu bez valdības iejaukšanās. Diskusijā piedalās LVK, Latvijas Progresīvās izglītības biedrība, Vecāki par izglītību. 

* 30.augustā vecāku organizācijas, t.sk. LVK, uzsāk konsorcija līguma parakstīšanu.

Septembris

* LVK uzsāk Nordplus vecāku izglītošanas un sadarbības projekta īstenošanu, notiek pirmā darba grupa ar Lietuvas un Igaunijas partneriem.

* 11.septembrī tiek parakstīta sadarbības harta ar IzM ministru R.Ķīli. LVK ir vadošā vecāku organizācija, kura kopā ar citām organizācijām un IzM parakstījusi sadarbības hartu, tādējādi kļūstot par pilntiesīgu IzM sadarbības partneri ar tiesībām izteikt savu viedokli par IzM izglītības politiku, kā arī ierosināt izmaiņas tajā. Plašāk lasiet TE

* 12.septembrī LVK, E.Stankus personā, piedalījās LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā notika tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru R.Ķīli par IzM darba aktualitātēm 2012./2013. mācību gadā. Sēdē E.Stankus pauž atbalstu R.Ķīļa izglītības reformām.

* 14.septembrī LVK pārstāvji E.Stankus un V.Baltais piedalījās Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) sadarbībā ar Rīgas Juglas vidusskolu organizētā diskusijā „Konkurētspējīga izglītība– ar vai bez vecāku līdzmaksājumiem?”. Diskusijā asi tiek kritizēta Tiesībsarga iniciatīva vecākiem nepirkt saviem bērniem mācību grāmatas un darba burtnīcas.

* 14.-15.septembrī LVK piedalās Ta Teachers konferencē par domāšanas un radošuma attīstīšanu, kurā tiekas ar Eiropas Vecāku asociācijas prezidentu Johanes Theiner un vienojas par nepieciešamību turpmākai sadarbībai. Konferences „Vecāku sekcijā” uzzinām lietderīgu informāciju, kā vecāki var kļūt par labiem skolotājiem saviem bērniem.

* Žurnālā “IEVA” raksts “Skolas zvans vecākiem”, kurā LVK dibinātājas Ivita Mauriņa un Zane Johansone dalās pieredzē un pauž viedokli par vecāku līdzdalības jautājumiem izglītības politikā. Žurnālā „Mans mazais” Z.Johansone piedalās māmiņu diskusijā par situāciju, kad ģimenē ir pirmklasnieks.

* LVK pārstāvis V.Baltais dodās vairākās kontaktu nodibināšanas un iepazīšanās vizītēs- uz Izglītības kvalitātes valsts dienestu (saruna par skolu pašpārvaldēm un to darbības izvērtēšanas procesu, kas notiek diezgan formāli, ne kvalitatīvi); uz Valsts izglītības satura centru (saruna par interešu izglītību un skolēnu pašpārvaldes tēmām); uz IZM Sporta un jaunatnes departamentu (saruna par iespējamo vecāku līdzdalību jaunatnes politikā). Visi satiktie ierēdņi ir pozitīvi noskaņoti vecāku aktivitātēm un gatavi sadarboties!

Oktobris

* Turpinās darbs IZM Finanšu darba grupā un šobrīd jau sadarbībā ar IzM speciālistiem tiek izstrādāti grozījumi MK noteikumos un likumos, uz kā pamata būs iespējams realizēt darba grupu izstrādātos priekšlikumus izglītības sistēmas reformēšanai.

* 13.oktobrī LVK pārstāve I.Mauriņa viesojas Aizkrauklē “Aizkraukles vecāki” rīkotajā konferencē. Lieliski, ka vecāku iniciatīvas notiek arī citos Latvijas novados!

* LVK organizē vecāku un ekspertu diskusiju par situāciju vecāku izglītošanās jomā. Liela daļa vecāku ir secinājuši, ka ģimenes vērtības un skolu ideoloģijas bieži ir krasi atšķirīgas vides, kas nelabvēlīgi ietekmē bērnu labsajūtu un pat veselību. Tēmas, kas vecākus uztrauc ir visdažādākās– sākot ar bērnu skaitu klasē, skolotāju prasmju līmeni, mācību saturu, individuālas pieejas trūkumu, augsto agresivitātes līmeni bērnu vidū un beidzot ar ēdināšanas kvalitāti un bērnu labsajūtu klasē. Attiecībā uz izglītības sistēmu, vecākiem, pedagogiem un bērniem kopā ir jāvienojas par katras skolas pamatvērtībām, skaidri definējot – vai šī skola strādā pēc autoritārisma un disciplīnas vai empātijas un radošuma principiem; skolā ir „pieaugušiem ērta” vai „bērniem ērta” vide utt.

* 25.oktobrī Vecāku foruma pārstāvju tikšanās ar IZM ministru R.Ķīli. sanāksmē piedalās arī I.Mauriņa un E.Stankus, tiek saņemts atbalsts turpināt iesāktās vecāku līdzdalības aktivitātes.

* LVK uzsāk vecāku aptauju par esošo situāciju vecāku izglītošanās un sadarbības jomās. Aptauja vienlaicīgi tiek organizēta visās trijās Baltijas valstīs. Rezultāti tiks publicēti tuvākajā laikā.

* LVK mājas lapā uzsāk veidot informatīvo materiālu krātuvi vecākiem, lai veiksmīgāk noritētu skolas- vecāku sadarbība. Ar laiku krātuve tiks papildināta ar dokumentu paraugiem vecāku aktivitātēm gan klases/grupiņas, gan skolas/pirmsskolas ietvaros. Iesākums ŠEIT

* 22.oktobrī LVK piedalās LR1 Ģimenes studijā par tēmu, kā rosināt vecākus rīkoties, gan daloties savā pieredzē, gan kopā meklējot atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītības sistēmu. Tika sniegtas atbildes par to, kas vecākus interesē, ko jautā, kādas problēmas jau izdevies risināt.

P.S. Saraksts tiks papildināts ar novembra un decembra darbiem!

Lai top arī turpmāk!

LVK valde

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *