pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 23, 2012 | Post by: Zane No Comments

Lekciju cikls “Kas latvietim vēderā jeb, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam?”

 

“Dzīve mums, latviešiem, ir grūta – tas ir vispārzināms fakts. Valsts maza, algas mazas, naftas nav, kaimiņi dara pāri, valdība slikta. Citās valstīs viss ir lielāks un smukāks… “

Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe” uzsāk jaunu projektu- lekciju ciklu “Kas latvietim vēderā jeb, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam?”

“Droši vien Jums, tāpat kā man, ik pa laikam nākas sev uzdot jautājumu- kādi tad mēs, latvieši, īsti esam un kāpēc esam tādi? Vai tas mums palīdz vai traucē? No vienas puses lepni, drosmīgi, arī spītīgi, bet, no otras- pazemīgi, bailīgi- dabūjam ar koku pa muguru, bet neprotestējam, un- dziesmotas revolūcijas- vai tas ir labi vai slikti? Varbūt vajag vairāk ar “ieročiem”? Vai mums pamats lepoties vai kaunēties un sirgt ar mazvērtību kā daudzi dara? Vai igauņi ir gudrāki, veiksmīgāki, labāki par mums? Un- ko mums vajadzētu darīt,  ja valdība  slikta, meži izcirsti, gudrie un čaklie aizbraukuši… “

Cikla 4 lekcijas notiks Cēsu Jaunās pils telpās.

Paskatīties uz latvieti no dažādām pusēm, uzzināt viņu domas, secinājumus un ieteikumus, esmu aicinājusi četrus populārus dažādu nozaru speciālistus.

21. oktobrī uzstāsies rakstniece Anna Žīgure
Lekcijas tēma: “Mums jāsaņemas!”
“Esmu  domājusi runāt par to, ka latvieši pašlaik iegrimuši pārāk lielā nomāktībā, no tās ir jāatbrīvojas. Ja paskatās, kas notiek apkārt pasaulē, mūsu zeme varētu būt viena no laimīgākajām. Te ir tik daudz neizmantotu iespēju, bet, lai tās izmantotu, ir jābūt gudrai un izglītotai tautai, kas tic savai valstij!”.

28. oktobrī– Dr. arh.  Ludmila Kartunova, RTU Telpiskās plānošanas un reģionālās attīstības pētījumu centra vadošā pētniece
Lekcijas tēma: “Latvijas attīstības iespējas dabas katastrofu periodā”
“Zeme- cilvēces māte, kura radīja mūsu civilizāciju 3 miljonus gadus atpakaļ. Mēs dzīvojam uz Zemes, izmantojam tās resursus, bet vai mēs pazīstam savu māti? Lekcija veltīta Latvijas zemes garozas īpatnībām. Garozai ir sava struktūra, blīvas un caurlaidīgas zonas, ir slāņi ar augstu radioaktivitāti un bez tās, ar izteiktām magnētiskām īpatnībām un bez tām. Slāņiem ir dažāds slīpums un biezums, dažāda spēja ekranēt zemes dzīļu starojumu plūsmas. Slāņiem ir atšķirīgs saturs. Daži no tiem satur ūdeni, daži ir sprostslāņi. Arī derīgie izrakteņi sadalīti pa slāņiem. Viss tas atstāj dažādu ietekmi uz mūsu veselību, iespēju atjaunot paaudzes un intelektu. Pašlaik svarīgākais Latvijas uzdevums- panākt, lai sākas iedzīvotāju paaudzes atjaunošanās process. Tas ir atrisināms uzdevums, ja ievērotu Zemes īpatnības un izvietotu cilvēkus labvēlīgās teritorijās.” Lekcija tiks ilustrēta ar slaidiem un kartēm. Interesentiem būs iespēja pasūtīt kartes.

11. novembrī– psihoterapeits Viesturs Rudzītis
Lekcijas tēma: “Kas bija, ir un būs latvietis?”
“Raugoties uz procesiem Latvijas valstī, dzīvē šo to pieredzējis cilvēks nereti jūtas apjucis, dusmīgs un bezpalīdzīgs. Viņš nevar sev neuzdot daudzus jautājumus– kādēļ tā? Taču atbildes uz tiem parasti ietver sevī ļoti šaurus aspektus, galvenokārt šodienas politisko eliti analizējošus. Manuprāt, vērts palūkoties plašāk un dziļāk, tajā skaitā– sevī. Lai saprastu, kas šodien notiek ar latviešiem un kāpēc notiek tieši tā un ne citādi, es piedāvāju paralēli analizēt notiekošo piecās savstarpēji saistītās atskaišu sistēmās: pirmkārt– indivīda personiskajā attīstībā, otrkārt- ģimenē, treškārt- valsts politiski ekonomiskajā organizācijā un tās vēsturē, ceturtkārt– tautas mitoloģiski– reliģiskajos priekšstatos un piektkārt– vērtībās un maldos. Visi šie aspekti ir savstarpēji saistīti, tomēr parasti tiek skatīti atsevišķi, radot iespaidu, ka valsts ekonomika, piemērām, attīstās neatkarīgi no procesiem ģimenēs. Palūkojoties uz procesiem tautā no minētajiem pieciem skatu punktiem, iespējams saprast, kas ir svarīgākie darāmie un attīstību veicinošie darbi un cik ātri varam gribēt, lai tie tiktu padarīti. Un vēl mēs šādi varam dabūt indikatorus, kas ļauj attīstības tempam un tās niansēm izsekot un atrast savu vietu šajos procesos.”

25. novembrīJuri Zalāns, Kultūras darbinieks un vēsturnieks muzeja „Latvieši pasaulē” līdzstrādnieks, Kultūras menedžmenta centra „Lauska” projektu vadītājs
Lekcijas tēma: “Ko Sprīdītis meklēja un, ko atrada pasaulē?”
„Lai saprastu, kas ir latvieši, mums jālūkojas ne tikai uz tiem, kuri dzīvo  Latvijā, bet arī uz tiem, kas mīt  citās zemēs. Arī viņi ir daļa no tautas, turklāt ļoti liela. Ir vērts palūkoties uz viņiem, lai varētu labāk spriest, kādi tad tie latvieši īsti ir. Izceļošana nav tikai šodienas „karstais” jautājums. Pēdējos pārsimt gados Latviju ir skāruši daudzi lieli izceļošanas viļņi, kas aizrāvuši līdzi desmitiem un simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Ļoti dažādu iemeslu dēļ latvieši visdažādākajās debess pusēs meklējuši zemi, izglītību, patvērumu, labklājību, drošību, ticību, mīlestību, brīvību un daudzas citas lietas. Par to arī būs šis stāsts. Man pašam bijusi izdevība apmeklēt sanās latviešu kolonijas gan Sibīrijā, gan Brazīlijā. Tāpat esmu vācis materiālus par latviešu dzīvi bēgļu nometnēs Vācijā pēc 2. Pasaules kara. Labprāt ar visu redzēto un uzzināto dalīšos tikšanās laikā”.

Lekciju sākums plkst. 13:00. Ieejas maksa 1,00 Ls, pensionāriem un studentiem 0,50 Ls

Tālrunis informācijai – 29199870.

Inese Roze,
Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra “KasTe” vadītāja

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *