pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 14, 2012 | Post by: Ivita No Comments

Latvijas Vecāku kustība piedalās Aizkraukles vecāku rīkotajā konferencē

13.oktobrī Aizkraukles novada kultūras namā notika NVO pieredžu apmaiņas konference.

Šo pasākumu finansiāli atbalstīja Aizkraukles novada dome, tās priekšsēdētājs Leons Līdums ievadvārdos arī uzsvēra, ka pastāv liela rezerve sadarbībai starp vecākiem un pašvaldību, vecākiem un skolu. Skolu padomes jāpadara jēgpilnas, to var panākt iesaistot visas puses. Aizkraukles vecāku lielais guvums ir tas, ka domes priekšsēdētājs ir strādājis par skolas direktoru un izprot pastāvošās problēmas. Šobrīd viņš ir arī kādas skolas padomes loceklis, un Aizkraukle atbalsta savu iedzīvotāju mazos projektus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētā. Šādu attieksmi varam novēlēt visiem Latvijas novadiem!

Bija patiess prieks, ka Aizkrauklē darbojas sirsnīgi, aktīvi un prieka pilni vecāki, tikai gadu ilgajā pastāvēšanas laikā ir paveiktas lielas lietas-pasākums „Eņģeļi pār Latviju”, „Tēvu diena”, pasākumi bērnudārzos, u.c. Atmiņā palicis biedrības „Vecāki Aizkrauklei” vadītājas Zanes Romanovskas teiktais, ka labās tradīcijas ir jāiedibina, ja sākumā atsaucība nav tik liela, kā cerēts, tomēr cilvēki atceras un interesējas un tas jau ir liels solis uz priekšu.

Pasākumā bez Latvijas Vecāku kustības uzstājās arī vēl citas organizācijas- biedrība „Vecāki izglītības atbalstam” no Jēkabpils, kas stāstīja par labās prakses piemēriem un pieredzi; Biedrība „Vecāki kopā” par bērniem ar īpašām vajadzībām no Lielvārdes; tāpat nelielu uzrunu teica arī Indra Vīksna, Aizkraukles novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja.

Aizkraukles pozitīvais piemērs, kā jau minēju, ir pateicoties tam, ka visas puses grib sadarboties un saprot mērķi, kas kopā sasniedzams, pašvaldība atbalsta savus iedzīvotājus un ņem vērā vecāku viedokli.

Ja vecākiem ir sajūta, ka viņus vēlas iesaistīt un ir redzami rezultāti, tas motivē turpināt iesākto, atrast labus kontaktus pašvaldībā iesaka arī Jēkabpils vecāku biedrība. Jēkabpilī ir viens labs piemērs, kad tika organizētas vecāku-skolas-skolēnu diskusijas-sarunu forumi. Tiem bija izglītības kvalitātes fokuss, piemēram, par tēmu- kādas īpašības tiek sagaidītas no laba skolotāja, nobeigumā kāda skolotāja saņēma apbalvojumu. Svarīgi, ka tas bija kopdarbs, jo skolā satiekas visas puses, sanākt kopā un runāt par to, ko mēs katrs sagaidām no skolas, vecākiem, skolēniem- tas ir pirmais solis veiksmīgai sadarbībai.

Pasākums bija patiesi interesants un iedvesmojošs, tā turpināt! Saņēmām arī bukletu, kur apkopota informācija par vecāku organizācijām Zemgales un Rīgas reģionos.
Detalizēta informācija par biedrību „”Vecāki Aizkrauklei”- http://vecaki-aizkrauklei.blogspot.com/ Paldies Lindai un Zanei par pasākuma organizēšanu!

Ir pārliecība, ka tieši ar šādiem labiem piemēriem un sabiedrības informēšanu par tiem varam panākt kopējo attīstību, Latvijas Vecāku kustība tuvākajā laikā uzsāks labo prakšu (skolas-vecāku sadarbības jomā) apkopošanu un popularizēšanu, lai arī citi vecāki saņem iedvesmu, drosmi un attieksmi „Es varu!”.

Latvijas vecāku kustības un Vecāku foruma vārdā,
Ivita Mauriņa

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *