pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Sep 07, 2012 | Post by: Zane No Comments

LVK tiekas ar Alūksnes un Apes novada izglītības iestāžu vadītājiem un vecākiem

 

2012. gada 28. augustā, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas Guntas Kupčas un E.Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzijas (AVĢ) padomes priekšsēdētājas Līgas Langrates uzrunātas, devāmies uz Alūksni, kur tikāmies ar Alūksnes un Apes novada izglītības iestāžu vadītājiem un vecākiem.

Pirms tikām aicinātas klātesošajiem pastāstīt par vecāku līdzdalību savu bērnu izglītošanās procesos un šo aktivitāšu pozitīvo guvumu, iepazināmies ar aktualitātēm Vidzemes tālākajos novados un esam patiešām gandarītas par dzirdēto- skolās notiekošo: piemēram- jau pērnajā mācību gadā daudzās skolās tikuši ieviesti dažādi fakultatīvi mācību priekšmetu (ceļu satiksmes noteikumi utml.); daudzas skolas, pateicoties gan pašu aktivitātēm, gan dažādiem fondiem un projektiem, piedāvājušas kopienas cilvēkiem dažādas nodarbības, apmācības.
Esam īpaši priecīgas dzirdēt, ka vairākas skolas kā vienu no prioritātēm ir izvirzījušas skolēnu un pedagogu motivācijas jautājumus, kā arī diferencētās pieejas pilnveidošanu ikdienas darbā ar izglītojamajiem, ievērojot katra bērna individualitāti. Skolas domā pie pašpārvaldes lomas paaugstināšanas un arvien vairāk dažādos skolas projektos tiek iesaistīti arī vecāki.

Diemžēl, dzirdam arī par negatīvo- par skolu materiālo nodrošinājumu (trūkst datoru, daudzās skolās nepieciešama telpu renovācija); ņemot vērā novadu atrašanās vietu un attālumu no galvaspilsētas, ir apgrūtināta pedagogu piesaiste- ideja ir, bet nav kvalificētu speciālistu, kuri tās varētu realizēt; nereti trūkst arī atbalsta personāla un ir problēmas ar jau pieminēto motivāciju- kā pedagogiem, tā skolēniem. Par finansēm neko daudzsološu nedzirdam arī no pašvaldības pārstāvja puses- grāmatu iegādei uz vienu bērnu mācību gadā valsts atvēlot pāris latus. Zinot grāmatu cenas, arī mums rodās jautājums- kā lai skolas nodrošina šo bezmakas izglītību, kas ir noteikta Satversmē un ap ko šobrīd sacelta skaļa ažiotāža un cik pamatoti ir Tiesībsarga pārmetumi skolām, kuras atrodās ne tajās pārtikušākajās pašvaldībās?

Uzklausām arī Izglītības metodiķes izglītības satura, organizatoriskajos un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Veras Zučikas stāstījumu un atkal dzirdam to, kas dzirdēts ne vienu reizi vien- ar talantīgo bērnu sasniegumiem lepojās visi, tomēr individuālam darbam ar šiem bērniem joprojām tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Šajā sakarā ļoti iepriecināja vēlāk izskanējušais labās prakses piemērs no AVĢ- pateicoties vecāku līdzdalībai, ticis izveidots kabinets, kur, vēl klāt esošajai mācību programmai, talantīgie bērni papildus var mācīties matemātiku, informātiku.

Aiz auss liekam arī tādas ne visai pozitīvas atziņas no priekšmetu metodiskajiem vadītājiem, kā piemēram:
* Vienas no jaunizdoto matemātikas mācību grāmatu saturs neatbilstot LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM) izstrādātajai programmai, kas mūsos raisa domas par to, cik jēdzīga ir jaunu mācību grāmatu izdošana teju katru gadu un kam tas ir vajadzīgs/ izdevīgi?
* Literāti un valodnieki, salīdzinot pārbaudes darbu rezultātus, ir secinājuši, ka ar katru gadu krītās skolēnu rakstīšanas prasmes- bērni maz lasa daiļliteratūru, valoda paliek arvien trūcīgāka, līdz ar ko rodas grūtības izteikties.
* Vēsturnieki uzskata, ka pāreja uz Pasaules/ Latvijas vēstures mācīšanu kā atsevišķus priekšmetus ir notikusi pārāk strauji, process ir sasteigts, nedomājot par bērnu.

Lai arī netikums- uzsvērt negatīvo, piemīt teju katram no mums, kopumā mēs esam gandarītas par dzirdēto un īpašs prieks par tiem labās prakses piemēriem, ar kuriem, pēc mūsu uzstāšanās, padalījās gan vecāki, gan direktori. Kā piemēram: viena no novada skolām problēmu ar pagarināto grupu risina ar vecāku līdzdalību, proti- iesaistot bērnu pieskatīšanā daudzbērnu ģimeņu mammas, kas palīdzot ļoti labprāt un ieguvēji ir visi- gan strādājošie vecāki, kuriem nav jāraizējās par to, ko atvases dara pēc stundu beigām, gan šīs mammas, kurām ir dota iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un būt sabiedrībai noderīgām, kas nereti lauku novados ir ļoti svarīgi.

Šis bija pieredzes apmaiņas brauciens. Nereti jau nevajag daudz- pietiek ar iedvesmojošu stāstu, ar iedrošinājumu, ar ideju, lai kaut kas sen lolots beidzot realizētos!

Lai arī jaunais mācību gads ir tikpat radošs, tikpat produktīvs, lai pietiek motivācijas un gribasspēka!
LVK meitenes Zane un Ivita

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *