pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jun 28, 2012 | Post by: Zane No Comments

Atskaite par VISC tikšanos- eksāmenu grafika saskaņošana

 

Šī gada 1.jūnijā notika tikšanās par eksāmenu grafika saskaņošanu, kurā piedalījās arī Jana Simanovska (Vecāki par izglītību), Kristīne Ilgaža (VISC), Guntis Vasiļevskis (VISC), Kārlis Boldiševičs (VISI).

Nododam arī Jūsu vērtēšanai atskaiti par šo tikšanos!

“Pateicamies par tikšanos un augstu novērtējam ieceri saskaņot ar vecākiem eksāmenu grafiku. Saskaņošanai atvēlētais laiks ierobežoja izmaiņu veikšanas iespēju eksāmenu grafikā, kā arī nebija iespējams nodrošināt plašu vecāku viedokļu apzināšanu.

Kā informēja Vasiļevska kungs, pašreizējais grafiks ir ļoti saspringts, to nosaka 3 faktori:
* nepieciešamība paspēt noorganizēt CE līdz 21. jūnijam, lai nodrošinātu labošanas procesu, kas garantētu sertifikātu izsniegšanu līdz  10. jūlijam, kas nepieciešams iestājai ārzemju augstskolās (dokumentu nodošanas termiņš: 15. jūlijs);
* mācību laikā eksāmenu procesu traucē mācības, tāpēc pirmos CE var organizēt tikai pēc 20. maija;
* 9. klašu un 12. klašu matemātikas eksāmenu nevar likt vienu otru blakus pedagogu kapacitātes dēļ (jo vieniem un tiem pašiem pedagogiem jāorganizē un jāvērtē abu eksāmenu rezultāti).

Tika pārrunātas 2 iespējamas izmaiņas:
* Būtu vēlams palielināt dienu skaitu starp 12. kl. latviešu un  matemātikas eksāmenu, iespējams, apmainot 12. kl. matemātikas un vēstures eksāmenus vai arī apmainot vietām 9.kl. un 12. kl. matemātikas eksāmenus;
* 25. jūnija svešvalodas eksāmens ir pārāk tuvu Jāņiem.

J.Simanovska atzīmēja, ka vecākus vairāk satrauc kvalitātes jautājumi, kā pats eksāmenu grafiks, tāpēc nākotnē vecāku organizācijas vēlas un ir gatavas turpināt sarunas par eksāmenu kvalitātes nodrošināšanu.

Pārrunājot atbalsta pasākumus eksāmenu laikā, Vasiļevska kungs nepiekrita Birznieces kundzes, Disleksijas biedrības vadītājas, medijos izteiktajiem argumentiem par atbalsta pasākumu piemērošanu bērniem ar speciālām vajadzībām (IKT disleksijas gadījumā), bet piekrita, ka nākotnē eksāmena jautājumus var sagatavot citā formātā.

Sarunas rezultātā vēlos apkopot vairākus priekšlikumus, ko vecāku organizācijas (“Vecāki par izglītību” un “Latvijas vecāku kustība”) gatavas ierosināt:
* Ņemot vērā neziņu un atšķirīgos ekspertu un NVO viedokļus par atbalsta pasākumu piemērošanu eksāmenu laikā un atšķirībām ārzemju pieredzes interpretācijām, uzskatām, ka būtu vēlams plašs izglītojošs seminārs skolām, pedagogiem, ierēdņiem, vecākiem ar citu valstu (Zviedrijas, Somijas, Īrijas) speciālās  izglītības ekspertu nepastarpinātu  piedalīšanos.
* Šobrīd grafiks ir ļoti sapringts, tāpēc jāizvērtē tā atslogošanas iespējas nākotnē:
          -nepieciešams noskaidrot, cik būtisks ir 10. jūlijs kā beidzamais sertifikātu izdošanas datums;
          -pārskatīt, vai nav iespējams paātrināt eksāmenu labošanas procesu (skolēns CE kārto maija beigās, bet rezultātu uzzina 10. jūlijā). Piemēram, šobrīd skolotāji vērtē eksāmenus uz atsevišķas lapas rokrakstā, un šo dokumentu skenē, tādējādi tiek zaudēts laiks skenēšanai un rokraksta interpretācijai. Ja pats skolotājs uzreiz eksāmena vērtēšanas rezultātu ievadītu datorā, tiktu ekonomēts laiks skenēšanai un rezultātu interpretācijai;
          -nepieciešams izvērtēt, vai daļu eksāmenu nevar kārtot pavasara brīvlaikā. Iespējams, tas pagarinātu mācību gadu – VISC sagatavos priekšlikumu.
* Komentējot nepieciešamību ievērot ebreju svinamās dienas, būtu nepieciešams novērtēt, vai arī citu Latvijā pietiekami plaši pārstāvētu reliģiju svinamās dienas tiek ievērotas mācību gada garumā (piemēram, pareizticīgo svētki).
* Ilgtermiņā jāizvērtē, cik liela nozīme mācību procesā ir eksāmeniem, vai tā netiek pārspīlēta. Ir pētījumi, kas apliecina, ka pārāk liela koncentrēšanās uz eksāmeniem drīzāk kavē mācību procesu, bet galvenais ir mācību process.  
* Vecāku organizācijas ir gatavas apzināt vecāku viedokļus par eksāmenu organizēšanas un kvalitātes jautājumiem, lai ar tiem iepazīstinātu VISC speciālistus.
* Šogad skaļu publicitāti ir guvušas vairākas nepilnības, neprecizitātes un kļūdas CE norisē, tāpēc svarīgi ir izvērtēt to cēloņus, ietekmi un rast risinājumus to mazināšanai.
* Eksāmenu grafiku saskaņošana ar vecāku organizācijām un citām iesaistītajām pusēm jāuzsāk laicīgi, jo šobrīd īsā termiņa dēļ diez vai iespējamas kardinālas izmaiņas. Tāpēc atbalstam Jūsu vēlmi turpināt sarunas par 13./14. m.g. eksāmeniem, sākot to jau rudenī.”

Atskaiti sagatavojusi Jana Simanovska (biedrība “Vecāki par izglītību”)

Valsts Izglītības satura centrs: Par tikšanos valsts pārbaudes darbu norises laiku apspriešanai lasiet šeit: Izgl.satura centrs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *