pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jun 06, 2012 | Post by: Ivita No Comments

Aicina veidot vecāku pašpalīdzības grupas

31. maijā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā uz diskusiju „Es, ģimene, karjera” tikās vecāki, NVO un izglītības pārvaldes pārstāvji no Jelgavas pilsētas un novada. Diskusijas mērķis bija rast piemērotāko formu pašpalīdzības grupām, kurās satiktos cilvēki ar līdzīgām pārdomām vai problēmām personīgās attīstības, ģimenes stabilitātes un karjeras izaugsmes jomās. Grupas dalībnieki, kas pārsvarā būtu vecāki, varētu dalīties savā pieredzē un speciālista vadībā paši rast piemērotākos risinājumus savām problēmām vai uzdevumiem, izmantojot sev pieejamos resursus.

Ir apkopotas svarīgākās atziņas, kas radušās diskusijas laikā un ko organizatori – biedrības „Saules skola” un „Latvijas vecāku kustība” ņems vērā, sakot darbu pie vecāku pašpalīdzības grupu veidošanas Latvijas pilsētās un pagastos.

Lai pašpalīdzības grupas darbotos veiksmīgi, ir nepieciešams:
– sarunām piemērota un dalībniekiem ērti sasniedzama tikšanās vieta, kā arī noteikts dalībnieku skaits;
– līderis – sarunu vedējs, kas vada sarunu, lai tā sasniegtu pozitīvu rezultātu;
– pieaicināts eksperts (psihologs, jurists, veselības vai uztura speciālists utt), kas orientētos apspriestajā tēmā un spētu sniegtu profesionālu konsultāciju;
– apmācību organizēšana par aktuālām tēmām;
– konfidenciāla un dažkārt par anonīma sarunas forma.

Kā svarīgas pašpalīdzības grupu tēmas diskusijas dalībnieki min – ģimenes budžeta plānošanu, laika plānošanu, prioritāšu noteikšanu, dzīves mērķa uzstādīšanu un sasniegšanu, bērnu brīvā laika plānošanu, izpratnes veidošanu par savstarpēju cieņu un beznosacījuma attieksmi pret līdzcilvēkiem, ka arī pašapziņas (pašvērtības) veidošanu.
Piemērotākie pašpalīdzības grupu organizatori būtu NVO, pagastu centri vai neformālu kopienu un grupu, piemēram, māmiņu klubu, tikšanās vietas, kur jau tagad notiek diskusijas un sarunas, bet pagaidām tām pietrūkst tieši ekspertu un neitrālu sarunvedēju, un tas ne vienmēr ļauj sasniegt problēmas atrisinājumu. Diskusijas laikā radās ideja – aicināt par pašpalīdzības grupu organizēšanu uzņemties iniciatīvu arī vecāku padomēm, kas darbojās skolās, kā arī apdomāt iespēju veidot pašpalīdzības grupas arī tiem, kas, palīdz līdzcilvēkiem pārvarēt krīzi.

Aizsāktais darbs pie pašpalīdzības grupu veidošanas tiks turpināts, aicinot izglītības iestādes, vecāku pašpārvaldes, kā arī NVO un citas neformālas grupas iesaistīties to veidošanā. Interesenti ir aicināti sazināties ar biedrības „Latvijas vecāku kustība” Jelgavas koordinatori Evisu Stankus, rakstot – evisa.stankus@gmail.com.

Iveta Pavziniuka
Tālr: 26336227
iveta@saulesskola.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *