pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
May 23, 2012 | Post by: Ivita No Comments

Mūs atbalsta Eiropas vecāku asociācija

Latvijas Vecāku kustība šogad, aprīļa beigās, piedalījās Eiropas vecāku asociācijas konferencē Lihtenšteinā. Sarunās saņēmām lielu atbalstu un iedvesmu vecāku aktivitātēm Latvijā. Rezultātā- uz 1.Latvijas vecāku forumu saņēmām atbalsta vēstuli.

Vēstules tiešs tulkojums uz latviešu valodu:

Potsdama, 2012.g. 11.maijs.

Dārgā Ivita,

Bija prieks Jūs satikt Lihtenšteinā un uzzināt par Jūsu darbošanos un vīziju izveidot stipru vecāku pārstāvniecību Latvijā. Es apsveicu Jūs par lēmumu apvienoties un apsolu, ka palīdzēšu Jums Eiropas Vecāku asociācijas (EPA) vārdā.
Jūs esat pieredzējusi spilgto EPA dalīborganizāciju dažādību, eiropiešu garu un jauko noskaņu, kas ir raksturīgi Eiropas Vecāku apvienību sadarbībā. Šī pieredze var sekmēt Jūsu plānu attīstību Latvijā un sadarbības veidošanos ar partneru apvienībām.
Es vēlos nosūtīt savus labākos vēlējumus Jūsu partneriem un lūdzu Jūs atsaukties uz EVAs nostāju Jūsu sarunās ar Latvijas pārvaldes iestādēm.

„Vecāki ir galvenie savu bērnu izglītotāji.” Šī ir EPA svarīgākā paradigma. Tā vecākiem dod tiesības tikt uztvertiem kā nopietniem partneriem izglītībā no pirmās dienas mijiedarbībā ar valsts skolu sistēmu. Tā arī pamato prasību pēc vecāku pārstāvniecības juridiskas atzīšanas iepretī skolai un skolu administrācijai, kā arī Izglītības Ministrijai.

Lai gan juridiskais stāvoklis ir atšķirīgs dažādās Eiropas valstīs, likumīgās tiesības vecākiem aktīvi piedalīties visos līmeņos, no individuālā līdz valstiskajam, tiek īstenotas. Jaunas struktūras izveidei vajadzētu attiekties uz labiem piemēriem.

Vietējām, reģionālām un valsts vecāku apvienībām vajadzētu būt pieņemtām un atbalstītām, lai tās varētu īstenot savas pilnvaras kā ieinteresēto personu pārstāvniecības visu vecāku vārdā.

Līdzarko vecāku apvienībām ir tiesības būt valsts līdzfinansētām, kā arī piedalīties politiskās pārrunās. Nevienai politikas attīstībai nevajadzētu būt rosinātai bez vecāku līdzdalības sākumstadijā. No otras puses, vecāku ieteikumiem vajadzētu dot impulsu un virzienu politikas veidošanā.
Jaunu struktūru veidošanai vecāku iesaistīšanā kā ieinteresēto personu grupai pilsoniskā sabiedrībā jārespektē vecāku pašorganizēšanās un jāļauj veidot vienu vai vairākas valsts apvienības. Mēs tiešām iesakām vecāku apvienībām censties izstrādāt taisnīgus sadarbības noteikumus, lai būtu pilna mēroga valsts pārstāvība un izvairītos no valdības kontroles apvienību iekšlietās.

Vecāku apvienībām vajag un tās ir pelnījušas valdības un pašvaldību, kā arī skolu struktūru atbalstu, lai īstenotu pilnu vertikālu un horizontālu tīklu.

Vecāki ir visplašākā un visdaudzveidīgākā ieinteresēto personu grupa sabiedrībā. Viņu kopējās intereses dot saviem bērniem labu izglītību un cerīgu sākumu dzīvē ir diezgan ievērojams pamats auglīgai sadarbībai. Bet tas ir izaicinājums izveidot šo saprašanos un dot iespējas visiem vecākiem piedzīvot šo kopību vismaz klases un skolas līmenī.

EVAs rezolūcija „Leave of Absence”, apstiprināta ĢA 2009.g. jūnijā, izveido norādes, kā „good parenting” un vecāku pārstāvībai nepieciešama pienācīga atzīšana un nosacījumi sabiedrībā.
Es ceru, ka šīs rindas Jums palīdzēs iesākt stratēģiskas pārrunas, lai izveidotu stipru vecāku pozīciju Latvijā.

Jūs varat rēķināties ar EPA!

Sirsnīgi sveicJohannes_EPAieni,

 

Johannes (Theiner)
EPA-Prezidents

Pielikumi:

1. Oriģinālais teksts- vestules_teksts_ENG

2.EPA rezolūcija „Leave of Absence”- EPA_rezolucija

3.Subsidiaritētes princips- parstavnieciba_trijsturis

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *