pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Apr 22, 2012 | Post by: Ivita No Comments

Latvijas Vecāku kustībai pievienojas aizvien vairāk aktīvo vecāku reģionos

Bez jau esošajiem četriem kontaktpunktiem Rīgā, Jelgavā, Tukumā un Jaunpiebalgā, top LVK pārstāvniecības arī Rēzeknē un Jēkabpilī!

Aprīļa sākumā LVK uzrunāja aktīvi vecāki no Rēzeknes novada, kuri interesējās par iespēju iestāties LVK un Rēzeknē izveidot LVK Latgales pārstāvniecību. Šobrīd ar prieku varam ziņot, ka darbs pie šī projekta rit pilnā sparā. Rēzeknieši jau paciemojušies Tukuma pusē LVK valdes locekļa dibinātajā “Dzīvajā skolā” un uzrakstījuši pieteikumu iestāties biedrībā. Tuvākajā dienās LVK valde pieņems oficiālu lēmumu par Latgales pārstāvniecības dibināšanu Rēzeknē.

Dzīvajā skolā ciemojās Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja, pašvaldības attīstības un plānošanas daļas vadītāja, kā arī Rēzeknes augstskolas pārstāvji un vairāki aktīvi vecāki. Rēzeknieši ir pilni apņēmības ne tikai apvienot Latgales vecākus uz kopēju sadarbību un informācijas apriti, bet arī reāli izskata iespējas Rēzeknes novadā uz likvidēto pašvaldības skolu bāzes izveidot vecāku dibinātas skolas, līdzīgi kā tas izdarīts Tukuma novadā. LVK ir priecīga par latgaliešu lielo aktivitāti un cer, ka šādi uzņēmīgi un darīt griboši cilvēki arvien aktīvāk apvienosies arī citos Latvijas novados, jo tikai ar kopēju darbu varam cerēt uz labiem rezultātiem. Rēzeknieši izteikuši gatavību ņemt aktīvu dalību arī izglītības reformu jomā, kur LVK pārstāvji jau strādā Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajās darba grupās. Tas ir vairāk kā apsveicami, jo tagad mūsu darbā būs pārstāvēts arī Latgales reģiona viedoklis un, kā zināms, Rēzeknes novads atrodas Latgales ģeogrāfiskajā centrā un ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā.

SIF projekta ietvaros ir izveidojusies sadarbība arī ar Jēkabpils rajona vecāku dibinātu biedrību „Vecāki izglītības atbalstam”. „Mūsu biedrība dibināta 2006.gadā, realizēti vairāki vietējas nozīmes projekti, tostarp ļoti interesants pērn – “Pieci publiski sarunu forumi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā””, par sevi saka biedrības cilvēki. „Esam organizācija, kas nodibināta pēc vecāku iniciatīvas un ir gatava uzņemties Jēkabpils vecāku interešu aizstāvību un tālākizglītošanas funkciju.” Vairāk par biedrību un tās aktivitātēm: www.jekabpilsvecaki.lv

Ja esi no šiem novadiem, Tev ir idejas un vēlme darboties, raksti:
Rēzeknes vecākiem: Brigita.Arbidane@rdc.lv
Jēkabpils vecākiem: Liga.Klavina@jekabpils.lv

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *