pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Mar 15, 2012 | Post by: Ivita 2 Comments

Nedēļas garumā veicam vecāku ekspress aptauju

Biedrība Latvijas Vecāku kustība (LVK) veic ekspress aptauju, lai noskaidrotu vecāku viedokli un informētības līmeni izglītības politikā. Pēc sarunām, lielākā daļa vecāku nezina, kā un vai var līdzdarboties izglītības attīstīšanā, nav informācijas par vecāku tiesībām un pienākumiem, vecākiem ir idejas un iniciatīvas, tās ir jāsāk apkopot un aktualizēt.

Aptaujas datus izmantosim projekta pieteikuma gatavošanā, kuru iesniegsim Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām- vecāku līdzdalība izglītības politikas veidošanā.
Aptauja jāaizpilda tikai tiem vecākiem, kuru bērni ir pirmsskolas un skolas vecumā! Aptauja notiek no 2012.gada 15.marta līdz 21.martam!!!

Aptaujas anketa ir ŠEIT.

Komentārus un priekšlikumus lūdzam sūtīt: zane.johansone@gmail.com.         

2 Comments to Nedēļas garumā veicam vecāku ekspress aptauju

  1. Anda Karina
    March 16, 2012 2:47 pm

    Aptaujas anketa paredzeta tikai viena bērna vecākiem. Kā aizpildīt fomu, ja ģimenē ir vairāki bērni dažādos vecumos?

  2. Ivita
    March 16, 2012 7:12 pm

    Anda, par katru bērnu būs tad atsevišķa anketa. Jo ņēmām vērā, ka katram bērnam var būt sava izglītības iestāde. Kad gatavosim padziļināto aptauju, pie šī jautājuma piedomāsim!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *