pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Jan 19, 2012 | Post by: Ivita No Comments

LVK iesniedz projektu vecāku līdzdalības veicināšanai

 

Latvijas Vecāku kustība pretendē uz Rīgas domes Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu nevalstiskajām organizācijām.

Projekta nosaukums- Savstarpējās sadarbības un vecāku līdzdalības veicināšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības politikas veidošanā un īstenošanā.
Šobrīd vecākiem trūkst zināšanu un informācijas par līdzdalības iespējām pirmsskolas izglītībā, nav skaidra komunikācijas shēma/atbildības sadale starp iesaistītajām pusēm, vecāki nezina savas tiesības un pienākumus, līdz ar to nenotiek arī līdzdalība izglītības procesā un vecāku interešu aizstāvība. Nav vienuviet pieejami informatīvi materiāli – konkrēti vecāku līdzdalībai pirmsskolas izglītības posmā.
Ja analizē problēmas no pirmsskolu puses, tad nenotiek sadarbība starp vairākām pirmsskolas izglītības iestādēm, visi darbojas autonomi, labās prakses piemēri netiek izplatīti tālāk. Bieži arī pirmsskolu administratīvajam personālam nav skaidri līdzdalības jautājumi, vecāki tiek uztveri kā bieds jeb kā neatbilstoša iejaukšanās pirmsskolas darbībā, tāpēc ir nepieciešami dažādi izglītojoši un informējoši pasākumi visām iesaistītajām mērķa grupām.

Projekta mērķis ir līdzdalības, savstarpējās sadarbības un vecāku integrācijas veicināšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības politikas veidošanā un īstenošanā.

Projekta ietvaros plānota:
1.Situācijas izpēte par esošajām problēmām, risinājumiem, sadarbību un līdzdalību Rīgas pirmsskolas izglītībā.
2.Informatīvo resursu izstrāde. Sadarbības rokasgrāmatas izveide par līdzdalības iespējām un veidiem, vecāku tiesībām un pienākumiem, kā arī dokumentu paraugu izstrāde vecāku pārstāvības institūciju izveidei.
3. Apmācības vecākiem un pirmsskolu pārstāvjiem: tālāk-izglītotājiem par līdzdalības iespējām pirmsskolas izglītībā.

Ir notikušas vairākas diskusijas un sarunas, kuru laikā atbalstu šāda projekta nepieciešamībai ir izteikušas visas iesaistītās puses– gan pašvaldību pirmsskolu vadība, gan privāto pirmsskolu vadība, gan pedagogi un arī vecāki. Visiem ir vēlme sadarboties pozitīvi, atvērti, ar taustāmiem un noderīgiem rezultātiem.
Problēmu risināšana projekta ietvaros paredzēta ieviešot kompleksu pasākumu kopumu, kuru galvenais aspekts ir visu pušu līdzvērtīga iesaistīšana, šādi veicinot sadarbību visos etapos – gan plānošanā, gan īstenošanā, gan novērtēšanā.

Šobrīd visi turam īkšķus, lai mēs saņemtu apstiprinājumu!

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet projekta vadītājai- Ivitai Mauriņai- ivitam@inbox.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *