pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Nov 28, 2011 | Post by: Ivita No Comments

“Iespējamās misijas” 2012.gada iesaukums un sarunu vakari

Nu jau piekto gadu norisinās programma “Iespējamā misija”, kuras mērķis ir stiprināt izglītību kā vērtību, aicinot strādāt skolās talantīgus augstskolu absolventus ar līderu dotībām.

Šobrīd notiek kandidātu pieteikšanās un dalībnieku atlase 2012. gada iesaukumam. Iespējams, esat manījuši misijas reklāmas, bet vai zināt, ka varat apmeklēt “Iespējamās misijas” sarunu klubus arī tad, ja paši neplānojat kļūt par tās dalībniekiem?
“Iespējamās misijas” sarunu vakari ir iespēja satikt misijas absolventus un dalībniekus, kuri dalās savā pieredzē, strādājot skolās. Viņi sāk darbu bez pedagogu diplomiem, apgūstot zināšanas vasaras akadēmijā un paralēli darbam. Viņi sastopas ar izaicinājumiem, iekrīt “bedrē” un pārvarējuši sevi kļūst par iedvesmojošiem paraugiem.
Tieši personiskās pieredzes stāsti palīdz skaidrāk apjaust pedagoga darba nianses un saprast, kāds ir ceļš uz panākumiem. Biju dzirdējusi atšķirīgas liecības no skolotājiem ar stāžu un skolotājiem “misionāriem”, tāpēc īpaši interesantas solījās būt sarunas 15. novembrī, kad “Iespējamās misijas” sarunu klubā par savu pieredzi stāstīja arī Igors Grigorjevs, misijas absolvents, kas nu ir Zaķumuižas pamatskolas direktors (skola atrodas ~25 km no Rīgas). Pavisam īsā laika posmā Igors Grigorjevs no misijas dalībnieka izauga par skolas direktoru. Viņa skolā mācās bērni no 3-15 g., t.i. viņš vada pirmsskolu, sākumskolu un pamatskolu. Kāds ir viņa redzējums par skolu vidi un attīstības iespējām?

Direktora uzdevums ir celt skolas līmeni, lai vidēji laba skola kļūtu par labu un ļoti labu skolu. Lai to panāktu, Igors Grigorjevs ieviesa skolā “Vērtību programmu”. Kopā ar 100 skolas vecākiem tika noteiktas piecas būtiskas raksturīpašības: mērķtiecība, atbildība, neatlaidība, godīgums un cieņa. Šīs raksturīpašības skolotāji atalgo ar uzlīmītēm, kuru krāšana patīk arī bērniem. Rezultātā bērnu uzvedība ir kļuvusi labāka un līdztekus mācībām stundās bērni mācās arī veidot savu raksturu.
Nākamais direktora mērķis ir panākt, lai bērni saprot, ko viņi stundās mācās, kā arī paši spētu novērtēt, cik jau ir izdarījuši un kas vēl jāpaveic.
Tā kā viens no skolas uzdevumiem ir celt vidējās atzīmes, tiek vērtēts arī skolotāju darbs. Igors Grigorjevs atzīst, ka viņa vērtība ir pieredzējušie skolotāji, kuri skolā nostrādājuši jau daudzus gadus, jo šie skolotāji spēj noturēt līmeni visiem bērniem, bet jauniem skolotājiem šī prasme vēl jāapgūst. Lai skolotājiem pašiem būtu vieglāk novērtēt savu darbu un saskatīt, kā to uzlabot, direktors piedāvā filmēt skolotāju vadītās stundas. Šo iespēju izmantojot arvien vairāk skolotāju, jo vēlme sasniegt labākus rezultātus esot visiem un skolotāji pamazām pierodot pie domas, ka šo video ierakstu mērķis ir nevis kritizēt viņu darbu, bet gan piedāvāt skatu no malas un atbalstu darbā, pārskatot dažādu metožu efektivitāti.

Ko varam secināt no sarunas ar Zaķumuižas pamatskolas direktoru? Skolām ir jāmainās, bet pārmaiņām jābūt ļoti pārdomātām un to ieviešanai nepieciešams laiks (vismaz 2 mēneši), jo kā skolotājiem, tā skolēniem jāpierod pie jaunā.

Papildus informācija- šeit.
Fotogrāfijas no 15.11. sarunu vakara- šeit.

Rakstu sagatavoja- Aija Baibusa
LVK Rīgas biedrs, aija.baibusa@inbox.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *