pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Nov 09, 2011 | Post by: Ivita No Comments

Apvienības “Ekociemati” dibināšana un Mārtiņdienai un Lāčplēša dienai veltīts koncerts

Sestdien, 12.novembrī Jūrmalā notiks apvienības Ekociemati radoši muzikāli un informatīvi pasākumi.

Plānojas darba grupas tikšanās “Par ekociematu – kā dabai un cilvēkam draudzīgu, radošam darbam piemērotu kultūrizglītības centru izveidošanu un attīstību Latvijas lauku novados”, apvienības “Ekociemati” dibināšanas sapulce un svētku koncerts.

Ar “Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta” darba grupas atbalstu kopā ar citām radošās iniciatīvas grupām, biedrībām, pagastu pārvaldēm un profesionāliem savas nozares speciālistiem veidojam kultūras, izglītības, amatniecības, ekotūrisma un ekotehnoloģiju, zemes, informācijas un citu resursu apmaiņas apvienību “Ekociemati”.

“Ekociemati” ir sabiedriska labuma organizāciju, Latvijas zemes īpašnieku un pašvaldību apvienība ar mērķi īstenot ilgtspējīgas attīstības principus Latvijas novados, radīt un saglabāt izglītības un darba iespējas lauku pagastu iedzīvotājiem, veicināt pilsētnieku atgriešanos laukos.

Domubiedru apvienošanās apvienībā, ar statūtos skaidri definētiem mērķiem, ir labākais veids, kā atrisināt ar ekociematu izveidošanu un uzturēšanu saistītus juridiskus un organizatoriskus jautājumus, veicināt individuālu atbildību, savstarpēju uzticēšanos un ilgtermiņā nodrošināt visu apvienībā iesaistīto pušu tiesisku aizsardzību.

Pilsētās ir daudz enerģisku un izglītotu cilvēku, kuriem pietrūkst savas vietas un zemes Latvijas laukos, toties novados ir daudz pamestas zemes un ēku, kas pieder īpašniekiem, kuri savus īpašumus apsaimniekot nespēj. Pagastos savukārt trūkst cilvēku nākotnē nepieciešamajai attīstībai.

Ja vēlamies, lai arī citi mūs cienītu, vēlētos braukt pie mums ciemos, tad cienīsim sevi un sadarbosimies, lai radītu saviem tuvākajiem vēl vienu iespēju palikt un laimīgi dzīvot Latvijā.

Pasaulē ekociemati jau ir labs veids, kā tautai un dabai draudzīgā veidā risināt sociālekonomiskās problēmas

Kopīgi ar jau zināmajiem nozares entuziastiem veidojam jaunu, īpaši Latvijai piemērotu sadarbības modeli, kurā visiem dalībniekiem būtu pieejama visa informācija un iespēja izvēlēties katram pagastam, īpašumam un biedrībai visatbilstošāko vienošanos uz savstarpēji atbildīgiem pamatiem.

Ekociemu apvienības valdē vienādas tiesības ir visu iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, pienākumi pēc spējām un brīvprātīgas izvēles, biedri ir visu iesaistīto organizāciju biedri, kuri atbalsta statūtos apstiprinātos apvienības mērķus un uzdevumus.  
Mēs piederam zemei, bet abpusēji piepildītas savstarpējās attiecības veidojas tad, kad ar prieku varam sacīt: “Mūsu Zeme”. Paiesim pirmo pussoli viens otram pretī un nemaz nemanīsim, kā kopīgi būsim apceļojuši pasauli un atgriezušies mājās. Piepildīsim mums atvēlēto laiku un telpu ar mīlestībā darītiem darbiem, Latvijas zemei un cilvēkiem. Mums viņa ir visskaistākā…..

Detalizēta pasākuma programma-  UNDINE.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *