pancocon Office Professional Plus 2013 Key and Download URL will be send via Email within 8 hours. cheap office 2013 key buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale
Oct 04, 2011 | Post by: admin No Comments

Aktīvu darbību uzsāk „Latvijas Vecāku kustība”


Ar vērienīgu pasākumu – dabas mākslas darbnīcām bērniem – darbību sākusi „Latvijas Vecāku kustība”!

Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Ogres rajona „Turbās” pulcējas gandrīz 50 bērni un viņu vecāki no visas Latvijas (Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Ozolnieku, Tukuma, Jaunpiebalgas, Baldones, Ogres, Ikšķiles pilsētas un novada), lai kopā mācītos, jaunradītu un kļūtu dabai draudzīgāki.

Pasākuma mērķis – attīstīt bērnos radošās prasmes un veicināt izpratni par dabu un ekoloģiju – tika īstenots divu dienu radošās darbnīcās. Kopā ar mākslas un mūzikas pedagogiem, bērni vingrinājās radošuma, iniciatīvas un uzņēmības attīstīšanā, kas ir svarīgs priekšnosacījums bērna sociālo iemaņu attīstībai, veidojoties par aktīvu, patstāvīgu, radošu un sadarbībai atvērtu cilvēku, kas ciena citus un uzticas pats savām spējām. Dabas mākslas darbnīcām bija inovatīvs raksturs, kas pamatā saistīts ar vides izglītības un ekoloģiska dzīvesveida integrēšanu mākslas jomās, izglītojot un iesaistot notiekošajā bērnus kopā ar vecākiem. Pasākums tika finansēts no valsts budžeta līdzekļiem „Projektu konkursa Inovāciju īstenošanai izglītībā” ietvaros.

Pirmās dienas darbnīcās, ko organizēja „Vides stundas” un „Saules skola”, tika gatavotas lelles, mūzikas instrumenti un dažādi priekšmeti no dabas un otrreizēji izmantojamiem materiāliem. Pēcpusdienā bērni iestudēja muzikālu teātra izrādi „Eža kažociņš”, izmantojot dienas laikā izgatavotās lelles un dekorācijas. Profesionālu pedagogu vadīti, bērni no samulsušiem paziņām, izrādes laikā kļuva par labiem draugiem. Gan pedagogus, gan vecākus pozitīvi pārsteidza bērnu radošums un spēja sadarboties kopīga mērķa labā.

Kamēr bērni atklāja sevī radošuma garu un prasmes draudzīgi sadarboties ar līdzcilvēkiem un dabu, vecāki tikās dažādās sarunās un diskusijās. Uzmanības centrā – vecāku iniciatīvas jaunās izglītības un dzīves stila jomās. Pieredzē dalījās jauno skolu veidotāji un alternatīvās izglītības piekritēji no Ikšķiles, Tukuma, Jelgavas un Jaunpiebalgas. Uzstājās arī Ogresgala Eko skolas pārstāvji un dažādus praktisku padomus sniedza žurnāla „Vides Vēstis” redaktore Ilze Liepa un uzņēmējs Andris Urbāns. Prieku sadarboties ar alternatīvām skolām pauda arī mūziķis Ingus Ulmanis, kurš kopā ar domubiedriem jau vairākus gadus organizē „Dabas koncertzāles” un nupat ir uzsācis „Brīnumskapja skolas” projektu.

Otrās dienas dabas atklāsmes vadīja „Dabas vēstniecība”, mācot vākt herbāriju un radot smilšu gleznas un mandalas. Vecākiem tika stāstīts par apaļošanas tehnikas nozīmīgumu bērna attīstībā un sniegti dažādi praktiski padomi kā daba var palīdzēt bērnus mierināt un dziedēt.

Dabas mākslas projektu organizēja biedrība „Latvijas Vecāku kustība”, kas ir dibināta 2011. gada vasaras saulgriežos ar mērķi – palīdzēt īstenot radošu vecāku iniciatīvas. „Latvijas Vecāku kustībai” ir atbalsta punkti Rīgā, Tukumā, Jelgavā, Ventspilī un Jaunpiebalgā, kas apkopo informāciju par izglītības, veselības un personiskās attīstības iespējām, kā arī organizē seminārus un lekciju kursus.

Pasākuma pozitīvās gaisotnes iedvesmoti, „Latvijas Vecāku kustības” aktīvisti turpina uzsākto darbu atbalsta punktu izveidē citās Latvijas pilsētās, iniciatīvu datu bāzes izveidošanā un arī „Vecāku rokasgrāmatas” veidošanā. Plašāka informācija par projektu šeit.

Projekta „Dabas māksla” vadītāja:
Ivita Mauriņa
biedrības „Latvijas Vecāku kustības” valdes locekle
T: 25463263, ivitam@inbox.lv

Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
biedrības „Latvijas Vecāku kustības” valdes locekle
T:26336227, iveta@saulesskola.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *